Julkaistu 31.5.2024

EU palkitsi suomalaisen sisävesien luonnon kunnostushankkeen erityispalkinnolla

Sisävesien luonnon tilaa ja monimuotoisuutta parantanut Freshabit LIFE IP -hanke sai LIFE Awards -erityispalkinnon Euroopan Unionin Green Week -tapahtumassa torstaina 30.5.  Palkinto korostaa hankkeen keskeistä ja innovaatista roolia ympäristön kestävyyden ja vesienhallinnan parantamisessa.

LIFE Awards palkitut seisovat rinnakkain.
LIFE Awards 24 kaikki voittajat. Jari Ilmonen on toinen oikealta.

Vihreän viikon teemana on vesien kestokyky, ja viikon aikana korostetaan lukuisia LIFE-hankkeita, jotka liittyvät veteen. Näistä FRESHABIT-hanke erottui ja sai tunnustusta merkittävistä saavutuksistaan.

Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämä Freshabit-hanke päättyi vuoden 2022 lopussa. Palkintoperusteiden mukaan Freshabit palkittiin merkittävän käytännön työn ja innovatiivisten menetelmien ansiosta, joilla hankkeessa suojeltiin uhanalaisia lajeja. Hankkeessa edistettiin yhteistyötä ja otettiin käyttöön uraauurtavia suojelutekniikoita, jotka lisäsivät vesiluonnon monimuotoisuutta ja kestävyyttä.

Projektipäällikkö Jari Ilmonen nostaa LinkedIn-blogissaan hankkeen merkitystä ja oppejaan EU:n luontohankkeen vetämisestä:
https://lnkd.in/gGzrWXPP

”Mikä yhdistää taimenta, ihmistä ja jokihelmisimpukkaa? Puhtaan veden tarve, kaikille kolmelle tuiki tärkeä elinehto. Tämän yhteisen elinehtomme tilaa halusimme Freshabit LIFE IP:ssä parantaa. Hankkeessa ennallistimme sisävesiä; järviä, jokia ja puroja. Paransimme taimenien ja jokihelmisimpukoiden – ja samalla satojen muiden lajien – elinoloja ja -ympäristöjä, jotka usein ovat kärsineet tai tuhoutuneet ihmistoiminnan jalkoihin jäätyään. Mukana oli 31 kumppania ja 10 osarahoittajaa, yhteensä 500 henkilöä!” kirjoittaa Ilmonen.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Jari Ilmonen. puh. 040 8318307, jari.ilmonen@metsa.fi. (Nykyisin Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hankkeen projektipäällikkö)

LIFE Awards 2024 (cinea.ec.europa.eu, englanniksi)

Freshabit LIFE IP –projekti

Jari Ilmosen LinkedIn-blogi (linked.in)

EU:n Life-hankkeen tunnus.