FRESHABIT toimi kahdeksalla laajemmalla kohdealueella.

Kohdealueet pitivät sisällään jokia, reittivesistöjä, lintuvesiä ja muita järvialueita valuma-alueineen. Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat sekä kohdealueilla sijaitseviin Natura 2000 -alueisiin että niiden ulkopuolisiin alueisiin.

Jokaisesta kohdealueesta ja siellä toteutettavista toimenpiteistä saa tarkempaa tietoa alueen koordinaattorilta tai verkkosivulta. Muutamasta kohteesta on laadittu hankkeessa myös paikkatietoa hyödyntävä tarinakartta.

1. Naamijoki

Mika Puustinen
Metsähallitus, Luontopalvelut
mika.puustinen(at)metsa.fi
puh. 0206397633

2. Pohjanmaan joet (Lapväärtin-Isojoki, Ähtävänjoki ja Karvianjoen latvat)

Erika Saarenpää
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
erika.saarenpaa(at)ely-keskus.fi
puh. 0295028027

3. Lounais-Suomi (Kiskonjoki ja Karvianjoki)

Katarina Pessa
Varsinais-Suomen ELY-keskus
katarina.pessa@ely-keskus.fi
Puh. 050 433 8337

4. Karjaanjoki

Juha-Pekka Vähä
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
puh. 045 7750 7727

5. Vanajavesi

Eeva Einola
Vanajavesikeskus
eeva.einola(at)vanajavesi.fi
puh. 0504141701

6. Keski-Suomi (Saarijärven reitti, Etelä-Konnevesi ja Päijänne)

Saija Koljonen
Suomen ympäristökeskus
saija.koljonen(at)ymparisto.fi
puh. 0295251791

7. Puruvesi

Pekka Sojakka
Etelä-Savon ELY-keskus
pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 024 233

8. Koitajoki

Tiina Käki
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
tiina.kaki(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 026 196

Päivitetty viimeksi 28.9.2022