Meddelanden

Publicerad 14.5.2018

Igenvuxen hed bränns i Björköby

Publicerad 9.5.2018

Tidningen Fenan ute nu – ta loss fiskekortet och ta sikte på fiskevattnen!

Publicerad 9.5.2018

Nytt avtal mellan kommunerna och Forststyrelsen förstärker världsarvssamarbetet i Kvarkens skärgård

Publicerad 16.3.2018

Jakt- och fiskeövervakning: Var femte snöskoterförare körde utan tillstånd

Publicerad 12.3.2018

Nu kan man ansöka terrängtrafiktillstånd för statens marker elektroniskt

Publicerad 7.3.2018

Framgångsrikt år för Forststyrelsen

Publicerad 9.2.2018

Strövområdena Ruunaa och Evois lockade till sig mest fiskare och jägare

Publicerad 31.1.2018

Regionalitet och mångsidighet framhölls i svaren på enkäten för allmänheten om naturresursplaneringen i Österbotten

Publicerad 26.1.2018

Nationalparkernas inverkan på ekonomin och hälsan fortsatte öka 2017 – Finansieringen motsvarar inte de ökade besökarantalen

Publicerad 25.1.2018

Rekordantal ansökningar till fåra- och koherdeveckorna 2018