Publicerad 27.5.2022

Forststyrelsen tar Finlands natur till Idrottsmuseet

Forststyrelsen och Idrottsmuseet inleder ett samarbete för att ta Forststyrelsens marker, vatten och skogar till Idrottsmuseet. Forststyrelsens roll i den finländska idrotts- och motionskulturen när folk motionerar i naturen samt i främjandet av välbefinnande och klimat- och miljöfrågor åskådliggörs i en varierande utställning på Idrottsmuseet. Den unika utställningen om hållbar utveckling, klimatförändringen och tillhörande digitalt innehåll öppnas på Idrottsmuseet i höst.

Den finländska naturen, skogarna, markerna och vattnen spelar en viktig roll i finländarnas aktiva fritid. Den finländska naturen har genom tiderna fungerat som en plats där såväl elitidrottare som vanliga motionärer kan ladda batterierna och samla livskraft. Våra idrottshjältar har inhämtat sin uthållighet därifrån, och naturen har också gett tröst vid förluster. Denna helhet skapas nu i samarbete med Forststyrelsen som en unik utställning på Idrottsmuseet.

Idrottsmuseets direktör Jukka-Pekka Vuori betonar betydelsen av företagspartnerskap i idrotts- och motionskulturcentrets verksamhet och när man skapar innehåll som intresserar allmänheten:

– Tillsammans med Forststyrelsen kan vi behandla samhällsmässigt betydelsefulla dimensioner av den finländska idrottskulturen, såsom hållbar utveckling, finländarnas förhållande till naturen och verksamhetens inverkan på klimatförändringen – aktuella frågor som berör oss alla.

Enligt Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä går det också att få en naturupplevelse i en urban miljö genom att föra in naturen på Idrottsmuseet:

– Man kan säga att Forststyrelsens marker och vatten är Finlands största idrottsplats. Det är viktigt för oss att lyfta fram skogarnas mångsidiga betydelse både när det gäller att stävja klimatförändringen och som källa till psykiskt och materiellt välbefinnande. Vi vill att alla ska ha möjlighet att njuta av naturen och det värde den skapar över generationer.

För Idrottsmuseets och Forststyrelsens kunder och intressentgrupper märks samarbetet som unikt innehåll i digitala kanaler och på Idrottsmuseets utställning. Den nya varierande utställningens namn och koncept publiceras i början av hösten 2022.

Mer information

Forststyrelsen
Terhi Koipijärvi, direktör för enheten för kommunikation, strategi och samhällsansvar, tfn 0206394080, e-post terhi.koipijarvi@metsa.fi
Päivi Lazarov, kommunikationschef, tfn 0206394807, e-post paivi.lazarov@metsa.fi

Idrottsmuseet
direktör Jukka-Pekka Vuori, tfn 050 598 7064