Julkaistu 27.5.2022

Metsähallitus tuo Suomen luonnon Urheilumuseoon

Metsähallitus ja Urheilumuseo aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on tuoda Metsähallituksen maat, vedet ja metsät Urheilumuseoon. Metsähallituksen rooli suomalaisessa urheilu- ja liikuntakulttuurissa luonnossa liikuttajana sekä hyvinvoinnin ja ilmasto- ja ympäristöasioiden edistäjänä havainnollistuu Urheilumuseoon tuotettavassa vaihtuvassa näyttelyssä. Ainutlaatuinen, kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta käsittelevä näyttely ja siihen liittyvät digitaaliset sisällöt avataan Urheilumuseossa ensi syksynä.

Suomalaisella luonnolla, metsillä, mailla ja vesillä on merkittävä rooli suomalaisten aktiivisessa vapaa-ajassa. Suomalainen luonto on kautta aikain toiminut niin huippu-urheilijoiden kuin tavallisten liikkujienkin akkujen lataamisen paikkana ja elinvoiman lähteenä. Sieltä ovat urheilusankarimme ammentaneet rautaisen kestävyyskunnon, ja luonto on antanut myös lohtua tappioiden hetkellä. Nyt tämä kokonaisuus tuodaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ainutlaatuisiksi näyttelysisällöiksi Urheilumuseoon.

Urheilumuseon johtaja Jukka-Pekka Vuori korostaa yrityskumppanuuksien merkitystä urheilu- ja liikuntakulttuurikeskuksen toiminnassa ja suurta yleisöä kiinnostavia sisältöjä luodessa:

– Metsähallituksen kanssa pääsemme käsittelemään suomalaisen urheilukulttuurin yhteiskunnallisesti merkittäviä ulottuvuuksia kuten kestävää kehitystä, suomalaisten luontosuhdetta sekä toiminnan vaikutuksia ilmastonmuutokseen – asioita, jotka koskettavat hyvin ajankohtaisesti meitä kaikkia.

Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelän mukaan luonnon tuominen Urheilumuseoon mahdollistaa luontoelämyksen myös urbaanissa ympäristössä:

– Voidaan sanoa, että Metsähallituksen maat ja vedet ovat Suomen suurin liikuntapaikka. Meille on tärkeää tuoda esiin metsien monipuolista merkitystä niin ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin myös henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin lähteenä. Haluamme, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen tuomasta arvosta yli sukupolvien.

Urheilumuseon ja Metsähallituksen asiakkaille ja sidosryhmille yhteistyö näyttäytyy ainutlaatuisina sisältöinä digitaalisissa kanavissa ja Urheilumuseon näyttelyssä. Uuden vaihtuvan näyttelyn nimi ja konsepti julkaistaan alkusyksystä 2022.

Lisätietoja:

Metsähallitus
Viestintä-, strategia- ja vastuullisuusjohtaja Terhi Koipijärvi, puh. 0206394080, sähköposti terhi.koipijarvi@metsa.fi
Viestintäpäällikkö Päivi Lazarov, puh. 0206394807, sähköposti paivi.lazarov@metsa.fi

Urheilumuseo
Johtaja Jukka-Pekka Vuori, puh. 050 598 7064