Publicerad 25.5.2022

Tykö nationalpark är populär bland övernattare och nybörjare – betydande effekter på den lokala ekonomin

Besökare är nöjda med tjänsterna vid Tykö nationalpark. Cirka hälften besökte nationalparken för första gången och andelen kvinnor har ökat. Konsekvenserna för den lokala ekonomin har mer än fördubblats. Uppgifterna framgår av besökarundersökningen som publicerades nyligen.

Besökarna vid Tykö nationalpark är huvudsakligen nöjda med tjänsterna vid nationalparken. Det nationellt jämförbara indexet över besökarnöjdhet var 4,21 (på skalan 1–5) för Tykö nationalpark.

– Tykö nationalpark har blivit mer välkänd och besökarna kommer allt oftare från huvudstadsregionen. Andelen inhemska turister har ökat. Det finns många nya besökare men andelen lokala besökare har minskat rejält, berättar planerare Kirsi Nikkola från Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster vid Forststyrelsen.

Bland nationalparkens dagsbesökare var 69 procent kvinnor och bland övernattare var andelen kvinnor 60 procent. Av respondenterna var 82 procent inhemska turister. Cirka 39 procent av besökarna kom från Egentliga Finland, cirka 33 procent från huvudstadsregionen och 11 procent från andra delar av Nyland. På grund av resebegränsningarna som coronapandemin orsakade var de utländska turisterna få under 2021.

– Coronapandemin har överlag påverkat människornas beteende och ökat intresset för närturism och att röra sig i naturen: inga stora turistgrupper, fler inhemska turister, få utländska turister på grund av resebegränsningarna, många unga som besöker parken första gången, säger Nikkola.

Tykö nationalparks effekter på den lokala ekonomin är betydande. Den totala inkomsteffekten på området var 3,98 miljoner euro och sysselsättningseffekterna för området var 34 årsverken. När nationalparken var det viktigaste besöksmålet under resan var inkomsteffekten cirka 1,92 miljoner euro och sysselsättningseffekterna 17 årsverken, medan den totala inkomsteffekten var 1,65 miljoner euro och sysselsättningseffekten 16 årsverken i besökarundersökningen som utfördes 2015.

Besökarantalet i den skogsdominerade parken sjönk avsevärt på grund av den varma sommaren 2021 jämfört med året 2020, även vid badplatserna. Tykö nationalpark hade 104 700 besökare 2021, det vill säga 15 procent mindre än under rekordåret 2020 då parken hade 123 000 besökare. Sammantaget har antalet besökare i Tykö ökat från de 80 000 besökarna 2015, då parken grundades.

Mer än hälften av besökarna övernattade

I Tykö nationalpark övernattade 54 procent av besökarna och man stannade i genomsnitt i två dygn. Majoriteten av övernattarna i nationalparken övernattade i egen inkvartering såsom tält. Näst flest övernattade i husbil eller -vagn.

Av respondenterna var 46 procent dagsbesökare och de besökte nationalparken i genomsnitt i knappt fyra timmar.

Störande faktorer har ökat, vilket beror på det stora antalet besökare och andelen personer som besöker området första gången. Även rusning förekommer.

– Det kan hända att besökare i den överfulla Noux har börjat besöka andra nationalparker, såsom Tykö och andra lugnare nationalparker, anser Nikkola.

Naturområdet motsvarade besökarnas förväntningar

I Tykö nationalpark svarade naturområdet, rutterna och strukturera samt aktiviteterna bäst mot besökarnas förväntningar. Majoriteten av respondenterna upplevde inga större störande faktorer under sitt besök till Tykö.

Elva procent av respondenterna stördes av ett för stort antal besökare. Andra störande faktorer som nämndes var andra besökares beteende, slitaget på terrängen och nedskräpning av terrängen.

Från den öppna responsen fick man mest utvecklingsförslag om spångarna. Dessutom önskade man fler punkter för att fylla på vatten för vandrarna, och att verksamheten vid Tykö naturum utvecklas, som till exempel förlängda öppettider.

Mer information:

Planerare Kirsi Nikkola, Forststyrelsen: Kirsi.Nikkola@metsa.fi, tfn 040 486 9536.

Specialplanerare Laura Lehtonen, Forststyrelsen, Laura.Lehtonen@metsa.fi, tfn 0400 172572.