Publicerad 23.5.2022

Forststyrelsen renoverar Katanpää fästning i Gustavs

Under året kommer man att renovera gendarmens hus i Katanpää och utföra stom- och fasadrenoveringar i vattentornet. Syftet med renoveringarna är att trygga bevarandet av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och förbättra deras användningsmöjligheter. Reparationsarbetena begränsar inte besöken i fästningen.

Ett gammalt trähus med torn. Omkring huset byggnadsställningar och på ställningarna en människa med hjälm och på marken en annan arbetare.
Vattentornet och pumpstationen renoveras. Foto: Vihka Oy.

Katanpää fästning är byggd på Katanpää udde på Lypertö i Gustavs yttre skärgård. Med hjälp av tilläggsfinansiering beviljad av riksdagen 2022 till Forststyrelsens Naturetjänster genomför vi renoveringsarbeten i Katanpää fästning som omfattar såväl gendarmens hus som vattentornets stomme och fasad. Syftet med renoveringarna är att trygga bevarandet av de värdefulla, skyddade byggnaderna även i framtiden och förbättra deras användningsmöjligheter.

Renoveringsarbetena startar i april och utförs av Vihka Oy från Mynämäki. När det gäller gendarmens hus, d.v.s. hamnkontoret och cafébyggnaden, är arbetet redan på slutrakan medan renoveringen av vattentornet fortsätter hela sommaren.

Fästningens byggnader har renoverats under årens lopp. År 2021 lät man göra upp en heltäckande renoveringsplan för fem av fästningsöns byggnader: vattentornet, gendarmens hus, sjukhuset, bastun och stallet.

En pärla för kulturarvet och naturvärdena

Katanpää är ett besöksmål som är öppet för alla, där man kan bekanta sig med den kulturhistoriskt värdefulla miljön och beundra naturen på Lypertö.

– De pågående reparationsarbetena hindrar eller begränsar inte besök på ön. En lämplig utflyktsdag kunde vara t.ex. söndagen den 5 juni, då vi firar Bottenhavets nationalparks 10-årsjubileum, tipsar Forststyrelsens specialplanerare för byggnadsarvet Tuija Väli-Torala.

Katanpää fästningsö är en pärla för kulturarvet och naturvärdena i Bottenhavets nationalpark. Katanpää är nationalparkens sydligaste besöksmål. Utrustningen som har genomgått en händelserik historia förskonades från större krigsoperationer tack vare sitt perifera läge, varför kasernbyggnaderna och vattentornet byggt i trä under åren 1915–1917 har bevarat sin huvudsakliga karaktär från den ryska tiden ovanligt bra.

Katanpää, som är dimensionerat för 120 soldater, utgör den nordligaste basen i Peter den stores sjöfästningskedja. Rysslands armé byggde sjöfästningskedjan under första världskriget för att skydda St Petersburg mot ett fruktat tyskt anfall. På Lypertö fanns en optisk telegrafstation från Krimkriget och Katanpää användes som krigshamn redan under finska kriget år 1808.

Under åren 1931–1940 fanns ett fängelse i fästningens utrymmen och under krigsåren 1939–1944 utförde man utrustningsarbeten där. Katanpää bombades endast en gång under fortsättningskriget. År 1999 överlät Marinen Katanpää till Forststyrelsen.

På ön finns många arkeologiska kulturarvsobjekt, som kanoner och artilleribatterier från första världskriget, ruiner efter militärbyggnader, stenbrottslämningar, sjömärken, byggnader för sjöfågeljakt, stenugnar och en eventuell förhistorisk grav.

Mer information:

Specialplanerare för byggnadsarvet Tuija Väli-Torala, Forststyrelsen Kustens Naturtjänster; tuija.vali-torala@metsa.fi, tfn 040 629 9450