Publicerad 25.5.2022

Ekenäs skärgårds nationalpark blir allt populärare – nu kan man åka till Jussarö med förbindelsebåt

Ekenäs skärgårds nationalpark upplevs som ett intressant resmål i hemlandet. En stor del av besökarna återvänder till nationalparken på nytt, avslöjar besökarundersökningen som gjordes i området i fjol. I år utökas serviceutbudet på Jussarö med en förbindelsebåt, nya inkvarteringsutrymmen och en lekplats för barn.

Sommarsäsongen har börjat i Ekenäs skärgårds nationalpark och i år kommer man lätt till parken även utan egen båt. Från Ekenäs hamn trafikerar en ny förbindelsebåt till Jussarö från maj till slutet av september.

För besökare på Jussarö erbjuds också allt fler tjänster. Inkvarteringstjänsterna på ön ökar med tre inkvarteringsvagnar av Lapelland som kan bokas av besökare. Vagnarna är små stugor med möbler, torrtoalett och rinnande vatten. Vagnarna tas i bruk för inkvartering i juni.

På Jussarö finns dessutom nya aktiviteter för barnen: på ön finns en fiskebåt-lekplats i trä, där barnen kan öva sig på att färdas till havs, göra knutar och identifiera fiskarter. På lekplatsen finns också miniatyrmodeller av sjömärken, med vilka man kan öva på sjöfararens trafikregler.

Kaféet Cafe Ön på Jussarö utvidgar också sitt utbud. I sommar kan du njuta av alkoholhaltiga förfriskningar på terrassen, eftersom caféet nu har fullständiga A-rättigheter. Utbudet av matsäck från köket förbättras också.

Nationalparkens besökare särskilt nöjda med utflyktsmöjligheterna

Ekenäs skärgårds nationalpark uppfyller besökarnas förväntningar väl, framgår av besökarundersökningen som gjordes i nationalparken i fjol. Nationalparkens nationellt jämförbara besökarnöjdhetsindex var 4,08 då det högsta var 5.

Besökarna njuter särskilt av den särpräglade naturen, vandringslederna och -konstruktionerna.

När det gällde servicen var man mest nöjda med variationen i landskapet, den allmänna renligheten och trivseln i omgivningen, bryggorna och landstigningsplatserna, den allmänna säkerheten och vandringslederna.

Flest utvecklingsönskemål gällde serviceutbudet, såsom uthyrning av utrustning, företagartjänster och beaktande av specialbehov.

Jämfört med den tidigare besökarundersökningen som genomfördes 2012 har antalet besökare ökat betydligt på nio år: 2012 var antalet besökare cirka 41 500, medan antalet 2021 var cirka 59 400.

Ekenäs skärgård har blivit mer känd och andelen inhemska turister har ökat jämfört med lokala besökare. Det finns fler förstagångsbesökare än tidigare, men nöjdheten med besöksmålen syns också i att besökarna återvänder: 69 procent av dem som svarade på besökarundersökningen hade tidigare besökt Ekenäs skärgårds nationalpark.

Även coronaepidemin påverkar nationalparkens ökade popularitet: intresset för naturobjekt och närturism har ökat i hela landet.

Undersökningsmaterialet i besökarundersökningen samlades in med hjälp av en pappersblankett och en elektronisk enkät mellan juni och oktober 2021. Besökarundersökningen besvarades av sammanlagt 400 besökare. Medelåldern var 48 år.  Den största besökargruppen var 35–44-åringar (27 %). De näst största besökargrupperna var 45–54-åringar (24 %) och 55–64-åringar (21 %). De som var 15 år och äldre och som hade besökt nationalparken fick delta i besökarundersökningen.

Ekenäs skärgård nås också med kollektivtrafik

Nationalparken är särskilt populär som utflyktsmål för båtförare, men det unika natur- och historiska objektet nås också utan egen båt. Från huvudstadsregionen kommer man till Ekenäs hamn med buss och tåg, och förbindelsebåten från Ekenäs hamn till Jussarö trafikerar fram till slutet av september. Under maj och september trafikerar förbindelsefartyget under veckosluten, från juni till augusti även vardagar.

I skärgården finns förutom fantastiska naturlandskap även kulturhistoriskt intressanta upplevelser:  Jussarö gruvö är skyddad som en byggd kulturmiljö av riksintresse.  Magnetfältet på Jussarö avviker från det normala och har varit känt åtminstone sedan 1600-talet och senast på 1700-talet kunde man kombinera det med järnhaltig magnetit i berggrunden. Man visste att man i närheten av Jussarö inte kunde lita på kompassens riktningar.

Jussarös järn började användas först 1834–1861 och senare i Vuoksenniska Oy:s projekt 1954–1967. Spåren efter den gamla gruvverksamheten syns fortfarande på ön. Det populära besöksmålet är den övergivna “järngården” och “Iron beach”, en sandstrand i mörkare färg än vanligt, dit järnmaterial som krossats i gruvor har förts.

På Älgö finns fiskehemmet Rödjan som härstammar från 1940-talet. Rödjan är barndomshem till Thorvald Strömberg, världsmästare (1950) och olympisk guldmedaljör (1952) i paddling.

Mer information

om besökarundersökningen och nationalparken:

Planerare Anne Muuri, Forststyrelsen, Naturtjänster: anne.muuri@metsa.fi, tfn +358 40 736 4702

om tjänsterna på Jussarö: Mats Sundqvist, mats.sundqvist@sinv.eu, tfn +358 44 251 0297