Publicerad 30.5.2022

Grunder från medeltida byggnader iståndsätts på Korois udde i Åbo

Åtgärderna bidrar till att bevara byggnadernas grunder för kommande generationer. Iståndsättningen förändrar inte konstruktionernas utseende.

Från slutet av 1200-talet fram till början av 1400-talet fanns det byggnader på Korois udde som tillhörde biskopen. Grunderna som bevarats från ett försvarstorn och en stenbyggnad iståndsätts som bäst. Reparationerna blir klara inom en månad. Arbetena och de arkeologiska undersökningarna i anslutning till dem genomförs av Muuritutkimus Oy.

Syftet med reparationerna är att förbättra vattenisoleringen ovanpå konstruktionerna och leda smält- och regnvattnet från uddens krön förbi konstruktionerna och mot Aura å. I samband med arbetet avlägsnas växtskiktet ovanpå stengrunden ställvis och murkonstruktionen repareras. Sedan lägger man tillbaka växtskiktet ovanpå konstruktionen.

– Reparationerna förändrar inte konstruktionernas utseende. Vegetationsperioden täcker spåren efter reparationerna i landskapet på Korois udde. Åtgärderna minskar belastningen som vattnet orsakar och bidrar till att bevara byggnadernas grunder för kommande generationer, berättar Tanja Tenhunen som är specialplanerare för kulturarv vid Forststyrelsens Naturtjänster.

En fyrkantig, låg stenkonstruktion täckt av gräs ligger på åbrinken. I bakgrunden stadens byggander.
Grunderna av ett försvarstorn på Korois udde 2022. Foto: Sofia Jägerskiöld/ Muuritutkimus Oy.

Sluttning rasade på 1400-talet

År 1229 flyttades biskopssätet från Nousis till Korois udde som bildas av Aura å och Vähäjoki. Därefter byggdes den första träkyrkan i Korois. Kyrkans grund syns runt korset som finns på uddens krön.

I sluttningen mot Aura å fanns byggnader som tillhörde biskopen. Det första som byggdes var eventuellt ett försvarstorn i tre våningar. Bredvid tornet stod ett hus byggt av trä som var biskopens bostad. Huset värmdes upp med en hypokaustugn som lagrade värme och ledde ner värmen från eldstaden under golvet.

Träbyggnaden ersattes med en tegelbyggnad under 1300-talets andra hälft. Korois udde visade sig vara en instabil plats att bygga på och sluttningen rasade delvis i början av 1400-talet, vilket fick byggnaderna att börja luta mot Aura å. Byggnaderna togs ur bruk efter raset.

Mer information:

Tanja Tenhunen, specialplanerare för kulturarv (arkeolog), Forststyrelsens Naturtjänster: tanja.tenhunen@metsa.fi, tfn 040 707 5631

Tuija Väli-Torala, specialplanerare för kulturarv (byggnadsarv), Forststyrelsens Naturtjänster:  tuija.vali-torala@metsa.fi, tfn 040 299 450

Kari Uotila, arkeolog, Muuritutkimus Oy, tfn 050 528 7360