Publicerad 2.6.2022

Reparationsarbeten utförs på Alexandersbatteriet på Skanslandet i sommar

Sommaren 2022 repareras batteriets fuktisolering. Reparationerna inleddes med arkeologiska provgrävningar. Besökare kan ändå använda utsiktsplatsen under den tid som reparationerna pågår.

Alexandersbatteriet har genomgått flera förändringsfaser och en grundlig renovering har gjorts före första världskriget. Sommaren 2022 repareras batteriplattformens fuktisolering. Fuktisoleringen av lera misstänks vara skadad, eftersom vatten har sipprat in genom takvalvet i båda ändarna av batteriet, det vill säga i kasematterna.

Människor arbetar på taket av en stor, gammal tegelbyggnad. Taket är av torv och hö.
Alexandersbatteriet i Skanslandet 2022. Foto: Hilja Palviainen.

– Alexandersbatteriet är en fast fornlämning, så reparationen inleddes med en arkeologisk provutgrävning. På de ställen som ska repareras grävde man provgropar och -diken som gjorde det möjligt att mäta och dokumentera plattformens konstruktioner och skikt, berättar specialplanerare Tuija Väli-Torala vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Under det egentliga reparationsarbetet öppnas de gamla skikten upp med grävmaskin och vid behov förnyas de med material som liknar det ursprungliga. Reparationerna inleds under de närmaste veckorna och pågår över sommaren. Byggandet orsakar i viss mån oväsen och olägenheter för landskapet, men Alexandersbatteriets utsiktsplats är ändå tillgänglig för besökarna under den tid som arbetet pågår.

Den arkeologiska delen av arbetet genomförs av Museiverkets Arkeologiska fälttjänster och S:t Michels Kivityö MKT Oy ansvarar för de egentliga reparationsarbetena.

Ön fungerade som Sveaborgs serviceholme

Skanslandets militära historia sträcker sig tillbaka till den tid då Helsingfors grundades, alltså till mitten av 1500-talet, då de första skyddsvallarna i Gustavssvärd uppfördes. I samband med byggandet av Sveaborg under 1700-talets senare hälft byggdes också en liten fästning på Skanslandet. Ön blev inte befäst och fungerade huvudsakligen som Sveaborgs serviceholme. Under 1808–1809 års krig belägrades Sveaborg av ryssarna, och att Skanslandet hade bristande utrustning fick konsekvenser: de ryska trupperna stärkte sin ställning genom att transportera kanoner till Skanslandet.

Efter Krimkriget i mitten av 1800-talet inleddes Skanslandets befästningsarbete på allvar. Både på Skanslandet och på Kungsholmen byggdes batterier, det vill säga skjutstationer för artilleriet. Det mest imponerande av dessa är Alexandersbatteriet, som byggdes för att visa Rysslands militära makt.

Forststyrelsen ansvarar för skötseln av Skanslandet. Ön är ett utflyktsmål som ligger granne med Sveaborg och det tar endast 20 minuter med båt från Salutorget i Helsingfors.

Ytterligare information

Specialplanerare för kulturarv Tuija Väli-Torala, Forststyrelsen, Naturtjänster: tuija.vali-torala@metsa.fi, tfn 020 639 4188