Yhteinen saimaannorppamme -LIFE-hankkeen keskeiset tavoitteet ja tulokset.

Tutkimus

Photo-ID-tutkimuksessa kehitämme yksilöiden tunnistamista valokuvien avulla. Saimaannorppien geeniperimää tutkitaan ja tulosten perusteella mietitään, olisiko geeniperimän monipuolistamiseksi tarvetta siirtää norppia Saimaan sisällä. Tarkoitus ei ole siirtää norppia uusille alueille, vaan pysytellä nykyisillä elinalueilla.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi testaamme mm. erilaisia keinopesiä, joissa norppa voisi pesiä vähälumisina ja jäättöminä talvina.

Kehitämme uusia kannanseurantamenetelmiä, joita tarvitaan, jos saimaannorppien pesäpaikkoja ei jatkossa päästä tutkimaan kevätjäille.

Suojelu

Projektin aikana parannamme tietoisuutta saimaannorpan suojelusta ja pyrimme lisäämään suojelutoimien hyväksyntää.

Norppaturvallisten katiskojen kehitystyötä jatketaan. Vapaa-ajankalastajille pyritään kehittämään norppaturvallinen rysä.

Vesialueen omistajien kanssa kehitetään kalastusrajoitusten valvontaa.

Projektissa toimimme myös Saaristomeren itämerennorppakannan tilanteen parantamiseksi.

Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen hoidon suunnittelu

Osana hanketta toteutettiin Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien päivitys. Suunnitelmat on hyväksytty Metsähallituksessa syyskuussa 2023 ja ne valmistellaan julkaisuiksi. Tavoitteena on sovittaa yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Suunnittelun aikana oli mahdollista antaa palautetta.

Päivitetty viimeksi 7.12.2023