Uhanalaisen saimaannorpan kannan kasvu ja Saimaan alueen matkailun lisääntyminen loivat tarpeen luoda yhteiset suuntaviivat Saimaan alueen matkailuyrityksille.

Vuonna 2022 julkaistiin Metsähallituksen, ELY-keskuksen ja yrittäjien yhdessä laatimat Norppaystävällisen matkailun pelisäännöt, joilla varmistetaan, että yrittäjät huomioivat toiminnassaan ja palveluissaan saimaannorpan läsnäolon kohdealueillaan. Matkailuyrittäjien hyvä tietämys saimaannorpan biologiasta ja sen käyttäytymisestä luo pohjan eettisesti kestävälle matkailulle, jossa norppaa ei häiritä ja asiakkaat saavat tietoa uhanalaisesta lajista ja sen suojelusta.

Norppaystävällisen matkailun pelisääntöihin sitoutuneille yrityksille on lanseerattu oma tunnus. Pelisääntöihin sitoutuneet yrittäjät ovat oikeutettuja käyttämään tunnusta omassa verkkoviestinnässään.

Piirroskuvassa norppa kivellä, ympärillä teksti saimaa ringed seal, Let´s keep the seal on the rock.
Piirroskuvassa norppa kivellä, ympärillä teksti pidetään norppa kivellä.
Kooste, jossa neljä piirroskuvaa saimaannorpasta.
Postikorttien kuva-aiheet.

Saimaan luontokeskuksesta Savonlinnan Riihisaaresta voi maksutta noutaa yrityksen käyttöön norppaesitteitä (kieliversiot suomi, englanti ja venäjä), postikortteja oheisilla kuva-aiheilla (jakotuote asiakkaille, ei myyntiin), painettuja pelisääntöjä esitekäyttöön sekä tunnuksella painatettuja tarroja (beige/punainen, kielet FI/EN, halkaisija 6 cm/20 cm). Isommat tarrat kestävät jonkin verran roiskeita ja ne on tarkoitettu esim. vuokrakanootteihin kiinnitettäviksi. Pienemmät tarrat on tarkoitettu jaettavaksi asiakkaille.

Jos yrityksesi sitoutuu Norppaystävällisen matkailun pelisääntöihin, olet oikeutettu tunnuksen ja materiaalien käyttöön ja yritys voidaan lisätä alla olevalle listalle.

Jos tahdot yrityksesi mukaan, ota yhteyttä Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hankkeen projektipäällikköön Jari Ilmoseen: jari.ilmonen@metsa.fi .

Norppaystävälliseen matkailun pelisääntöihin sitoutuneet yritykset (kesäkuu 2024)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 13.6.2024