Yhteinen saimaannorppamme -LIFE-hankkeen aineistoja.

Plans, reports and other materials delivered by Our Saimaa Seal LIFE Project. Most of the deliverables are in Finnish (pdf files).

D. 4 Sosioekonomiset vaikutukset (Luonnonvarakeskus LUKE)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 11.5.2023