Yhteinen saimaannorppamme -LIFE-hankkeen aineistoja. Aineistot ovat pdf-tiedostoja, ellei toisin mainita.

Plans, reports and other materials delivered by Our Saimaa Seal LIFE Project. Most of the deliverables are in Finnish (pdf files).

A.1 Perinnöllisen monimuotoisuuden turvaaminen /
Preparing a genetic rescue plan of Saimaa ringed seal

A.5 Keinopesien kehittäminen / Development of the artificial nests

A.7 Hoito- ja käyttösuunnitelmat / Management plans

A.8. Saimaannorpan suojelustrategian päivitys / Updating the Saimaa ringed seal conservation strategy

C.3 Valvonnan kehittäminen / Development of the control over regulations protecting the ringed seal

C.4 Norppaturvallisten kalastusvälineiden markkinointi / Campaigns for increasing the use of seal-safe fishing gear

D.4 Sosioekonomisten ja ekosysteemivaikutusten arviointi / The socio-economic impacts and ecosystem services of the project

E.1 Yleinen viestintä / General media work

E.2 Lasten ja nuorten ympäristökasvatus / Seal education for children and youth

E.5 Tiedonjako, kansainvälinen ja hankeyhteistyö / Transferring the lessons learnt, international co-operation and networking with other projects

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 1.12.2023