Julkaistu 17.5.2021

Metsähallitus lisää erävalvontaa Saimaalla

Metsähallitus on palkannut Saimaalle oman erätarkastajan. Lisäksi hänen apunaan työskentelee heinäkuun loppuun saakka kaksi kausivalvojaa. Tarkoituksena on valvoa saimaannorpan suojelemiseksi asetettuja kalastusrajoituksia. Lisäksi tavoitteena on neuvonnalla ja ohjauksella ehkäistä luvatonta tai laitonta toimintaa sekä suojella eläimistöä ja turvata luonnossa liikkumista.

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on hyväksytty valtioneuvostossa. Uusi asetus tuli voimaan 8.5.2021. Verkkokalastus on täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joilla kalastuskielto kestää 20.6. saakka. Asetuksella määrätty kalastusrajoitusalue kasvaa 243 neliökilometriä, ja on siis jatkossa 2 800 neliökilometriä. Kalastusrajoitusten avulla turvataan saimaannorppakannan kasvu suojelustrategian mukaisesti.

Kalastusrajoitukset ulottuvat jatkossa myös mm. Puruveden eteläosiin, Rantasalmen ja Joroisten Haapaselälle, Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle, sekä Paasselän eteläosiin. Saimaannorppa on levittäytynyt edellä mainituille alueille viimeisen viiden vuoden aikana. Osa uudesta asetusalueesta on ollut aikaisemminkin kalastusrajoitusten piirissä vesialueiden omistajien ja ELY-keskuksen välisillä sopimuksilla.

– Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa metsästyksessä, kalastuksessa, luonnonsuojeluasioissa, maasto- ja vesiliikenteessä ja yleensä kaikessa luonnon käytössä. Lisäksi vartioimme Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion alueita ja muuta omaisuutta. Erätarkastaja on lainvalvontaviranomainen, jolla on poliisiin verrattavat oikeudet erävalvonnassa. Työtä tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa, erätarkastaja Paavo Väisänen Metsähallituksesta kertoo.

Erätarkastajan tunnistaa virka-asusta ja yleensä myös kulkuvälineen tunnuksista. Erävalvontaa toteutetaan eri keinoin maalta, vesiltä ja ilmasta. Metsähallituksen Eräpalveluilla on nyt yhteensä 13 erätarkastajaa.

Saimaan erävalvontaa lisätään Yhteinen saimaannorppamme -LIFE -projektin rahoituksella. Projektin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ilmastonmuutoksen, kalastuksen, ihmisen aiheuttaman häiriön sekä kannan pienuudesta johtuvia ongelmia saimaannorppakannalle.

Lisätietoja:

Erätarkastaja Paavo Väisänen, Metsähallitus puh. 040 158 2515