Saimaannorppa

Ajankohtaista

Yhteinen Saimaannorppamme -LIFE-projekti turvaa norppiensuojelun rahoitusta seuraavat viisi vuotta (tiedote 13.11.2020)

Norppakannan tila 2020

Saimaannorppakannan tarkkaa kokoa ei pystytty arvioimaan (5.11.2020)

Kuolleina havaituista norpista merkitään tieto luetteloon. Katso norppakanta ja kuolleet norpat vuonna 2020.

Ilmoita norppahavaintosi!

Löysitkö kuolleen tai vahingoittuneen saimaannorpan? Katso ohjeet havaintojen ilmoittamiseen.

Näitkö norpan uimassa tai lepäilemässä? Ilmoita havaintosi lomakkeella ja autat lajin seurannassa (webropol.com).

Metsähallitus julkaisi ammattilaisille suunnatut ohjeet sairaana tai vammautuneena löytyneen saimaannorpan hoitamiseksi (29.6.2020)

 

Saimaannorppa elää vain Suomessa ja vain Saimaan vesistössä. Se erittäin uhanalainen (EN). Kannan koko on nykyisin yli 420–430 yksilöä, joista lisääntymiskykyisiä on n. 225 eläintä. Viime vuosina on vuosittain syntynyt yli 80 poikasta.

Norpat ovat maailman pohjoisimpia hylkeitä. Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on yksi viidestä norpan alalajista, muut alalajit ovat laatokannorppa (P. h. ladogensis), itämerennorppa (P. h. botnica), ohotanmerennorppa (P. h. ochotensis) ja jäämerennorppa (P. h. hispida).

Itä-Suomen järvien ja nykyisen Itämeren yhteys katkesi viime jääkauden lopulla noin 8 000 vuotta sitten. Tässä yhteydessä alkoi saimaannorpan taival järviympäristössä. Lajina se on sopeutunut hyvin Saimaalla elämiseen. Ainoastaan ihminen on uhannut sen eloa.

Norppakanta pieneni 1980-luvun alkupuolelle asti. Tuolloin aloitettujen suojelutoimien ansiosta kannan koko on hitaasti kasvanut ja varsinkin poikasten eloonjäämismahdollisuudet ovat parantuneet. Nykyisin saimaannorpan elinalue laajenee ja se on palautumassa aiemmin autioituneille Saimaan osille, kuten Puruvedelle ja Haapaselälle.

Suomi on Euroopan unionin luontodirektiivin mukaisesti sitoutunut saimaannorpan suojeluun. Kannan seurannasta ja suojelutyöstä vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut ja sitä toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen, WWF Suomen, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

Säilymisen uhkina ovat kalanpyydykset, ilmastonmuutos, rantarakentamisesta ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuva pesinnän häirintä sekä kannan pieni koko ja hajanaisuus.

Norppatietoa tiiviisti: Saimaannorppa-esite (julkaisut.metsa.fi)

Saimaannorpan suojelu

Tehostunut suojelu tuottaa tulosta. Metsähallituksen asiantuntija-arvion mukaan saimaannorpan kannan koko on 420–430 yksilöä. Alimmillaan kanta oli 1980-luvun lopulla n. 200 norppaa. Kannalla tarkoitetaan talvehtinutta yksilömäärää ennen helmi-maaliskuussa syntyneitä poikasia.

Norppien lisääntymistulos ja kuolleisuus arvioidaan vuosittain. Pesälaskenta on välttämätöntä saimaannorpan kannan seuraamiseksi ja suojelutoimien toteuttamiseksi. Lukuisat vapaaehtoiset, WWF Suomi, ja Itä-Suomen yliopisto avustavat pesälaskennoissa ja pesäkinosten kolaamisessa vähälumisina talvina, jolloin ei luonnonkinoksia muodostu.

Saimaannorppakannan suojelua ohjaa ympäristöministeriön hyväksymä saimaannorpan suojelustrategia ja toimenpidesuunnitelma, joka uusitaan viiden vuoden välein, viimeksi vuonna 2017.

Norpan suojaksi tehdyt kalastusrajoitukset annetaan valtioneuvoston asetuksella viisivuotiskausiksi. Metsähallitus valvoo kalastusrajoitusalueita. Etelä-Savon ELY-keskus vastaa kalastusrajoitusten sopimisesta osakaskuntien kanssa.

Verkkokalastukielto on voimassa 15.4.–30.6. Sen tavoite on suojella norpan poikasia juuttumasta kalaverkkoihin.Kiellettyjä, norpalle vaarallisia katiskoja löytyi heinäkuun 2020 alkuun mennessä melkein kaksinkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna, tarkastetuista 1 205 katiskasta 165. Katiskan nielu ei saa olla 15 cm suurempi.

Rantojensuojeluohjelmaa ja Natura 2000 -verkostoa toteuttamalla hankitaan pesimäalueita Metsähallitukselle tai perustetaan alueista yksityismaiden luonnonsuojelualueita. Pesimisalueille asetetaan talviaikaisia maihinnousukieltoja ja keskeisimmillä alueilla on pesimäaikaista moottorikelkkailua rajoitettu.

Maa- ja metsätalousministeriön kanssa on laadittu norpan pesimisen huomioon ottava, talviaikainen Saimaan juoksutusstrategia, joka sisältyy Saimaan juoksutussääntöön.

Saimaannorpan suojelu perustuu laajaan tieteellisen tutkimukseen. Tutkimuksia tehdään yhdessä Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja eläintautitutkimuksista vastaavan Ruokaviraston kanssa.

Lajin suojelua edistetään myös hankkeissa. Saimaannorppa-LIFE (2013–2018) oli Euroopan unionin osin rahoittama suurhanke, jossa otettiin käyttöön apukinosten kasaaminen alkutalven jäille vähälumisina talvina. Hankkeessa selvitettiin pesäpoikaskuolleisuutta, pesimäaikaisten häiriöiden määrää, norppien liikkumista sekä kalastuksen määrää ja kohdistumista. Myös norpparajoitusten valvontaa vesillä lisättiin. Hankekumppanit tarjosivat myös tietoa ja neuvontaa vapaa-ajan kalastajille, asukkaille ja kunnille.

Norppakannan tila 2020

Viime vuosien kuolleisuusarviot huomioon ottaen Metsähallituksen norppatutkijat arvioivat syksyllä 2020, että kannan koko on kasvanut 420–430 yksilöön. Talvikannalla tarkoitetaan kuluvan vuoden tammi-helmikuussa pesineiden norppien määrää ennen talvella 2020 syntyneitä kuutteja. Alueellisten kannan kokojen arviointi ei ollut leudon talven ja vaikeiden pesälaskentaolosuhteiden takia mahdollista, mutta aiempien vuosien kuolleisuus- ja syntyvyystietojen perusteella norppakannan oletetaan kasvaneen talvesta 2019 noin15–20 yksilöllä, ks. tiedote 5.11.2020.

Vesialue Poikaset
todettu
Poikaset
arvio
Emot Arvio talvikannan koosta
pesimäalueittain
Pyhäselkä–Jänisselkä1114-5
Orivesi144Ei voitu määrittää
Pyyvesi–Enonvesi034Ei voitu määrittää
Kolovesi1118-16
Joutenvesi356Ei voitu määrittää
Haukivesi101523Ei voitu määrittää
Pihlajavesi143438Ei voitu määrittää
Puruvesi222Ei voitu määrittää
Tolvanselkä–Katosselkä3811Ei voitu määrittää
Luonteri123Ei voitu määrittää
Lietvesi235Ei voitu määrittää
Petraselkä–Yövesi5812Ei voitu määrittää
Suur-Saimaa012Ei voitu määrittää
Yhteensä4388112Noin 420-430

Kuolleet saimaannorpat 2020 (30 kpl, päivitetty 6.10.2020)

Todellinen kuolleisuus on lähes kolme kertaa suurempaa kuin havaittu. Syntyvyyden ja kannan koon muutosten avulla arvioituna saimaannorppien kuolleisuudesta havaittiin esimerkiksi jaksolla 2000–2009 noin 40 %.

Havaintojen kertymisessä esiintyy vuosittaista vaihtelua. Osa ensimmäisten elinviikkojen aikana kuolleista poikasista löytyy kevään pesälaskennassa. Suurin osa muista kuolleista tulee Metsähallitukselle tiedoksi yleisövihjeiden ja ilmoitusten kautta.

Pesään kuolleet kuutit (10 kpl, päivitetty 10.6.2020)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
8.3.2020
2757
Lietvesi PuumalaApukinoksen lähettyviltä löytyi naaraskuutti, paino 4,5 kg. Apukinoksen päällä oli runsaasti ketun jälkiä ja kinoksessa reikä. Löytöpaikalle oli kuutista vuotanut runsaasti verta.
10.3.2020
2758
Haukivesi SavonlinnaApukinoksen lähettyviltä löytyi naaraskuutti, paino n.7 kg. Apukinoksen päällä ja lähellä oli runsaasti petoeläinten jälkiä. Kuutin päätä oli syöty ja löytöpaikalle oli vuotanut runsaasti verta. Riistakameran kuvien perusteella on kettu tappanut kuutin
17.3.2020 2759Puruvesi SavonlinnaLuonnonkinoksessa olleen pesän alta löytyi kuutti, jonka paino n. 6 kg.
18.3.2020 2760Pihlajavesi
Savonlinna
Rantajäältä löytyi kuutti, jonka paino n. 3,5 kg.
22.3.2020 2761Pihlajavesi
Savonlinna
Savonlinna Pesälaskennoissa löytyi luonnonkinoksen pesäavannon lähettyviltä useita verilammikoita ja kuutinkarvaa. Petoeläin on tappanut kuutin ja vienyt sen mennessään.
23.3.2020 2762Joutenvesi SavonlinnaPesälaskennoissa löytyi apukinoksesta kuutin luun palasia.
25.3.2020 2763Katosselkä-Tolvanselkä
Puumala
Pesälaskennoissa löytyi apukinoksen lähettyviltä verijälkiä. Petoeläin on tappanut kuutin ja vienyt sen mennessään.
27.3.2020 2764Haukivesi RantasalmiRiistakameran kuvien perustella on kettu tappanut kuutin apukinoksen lähellä.
28.3.2020 2765Katosselkä-Tolvanselkä
Puumala
Pesälaskennoissa löytyi apukinoksen lähettyviltä verijälkiä. Petoeläin on tappanut kuutin ja vienyt sen mennessään.
30.4.2020 2767 Haukivesi Rantasalmi Apukinoksen kohdalta löytyi sukeltamalla uroskuutti, paino n. 5 kg.

Muut kuolleet kuutit (1 kpl, päivitetty 10.6.2020)

Löytöpäivä Näytenumero Vesialue
Kunta
Muuta
16.5. 2020
2769
Pihlajavesi SavonlinnaRantaan ajautunut naaraskuutti, paino n. 7,5 kg.

Kalanpyydyksiin kuolleet (3 kpl, päivitetty 28.7.2020)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
8.2.2020
2753
Pihlajavesi
Savonlinna
Verkkoon jäänyt naaraskuutti, paino 35 kg. Langan paksuus 0,20 mm, solmuväliltään 60 mm verkko, jonka korkeus 3 m. Verkko oli 3-5 metrin syvyydessä.
12.2.2020
2754
HaukivesiVerkkoon jäänyt nuorehko naaras, paino 47 kg. Langan paksuus 0,17 mm, solmuväliltään 55 mm verkko, jonka korkeus 5 m. Verkko oli n. 20 metrin syvyydessä.
27.7.2020
2778
Etelä-SaimaaMuikkuverkkoon jäänyt naaraskuutti, paino 23,5 kg. Verkon solmuväli 13 mm, korkeus 3 m. Verkko oli n. 22 metrin syvyydessä.

Muut kuolleet (16 kpl, päivitetty 6.10.2020)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
10.1.2020
2752
Haukivesi
Rantasalmi
Rantajäähän kiinni jäätynyt aikuinen urosnorppa. Räpylämerkin perusteella ruho tunnistettu Itä-Suomen yliopiston radiolähetinseurannassa vuonna 2009 olleeksi Viljo-norpaksi.
15.2.2020
2755
Tolvanselkä-Katosselkä
Puumala
Puumalasta Korkeasaaren eläintarhaan 25.7.2019 hoidettavaksi viety 11-kiloinen uroskuutti Topias menehtynyt suolitukokseen.
Lue Korkeasaaren uutinen (www.korkeasaari.fi).
6.3.2020
2756
Haukivesi SavonlinnaJäältä löytynyt avannon vierestä aikuinen urosnorppa, paino n. 50 kg.
17.4.2020 2766Pihlajavesi SavonlinnaVedestä kellumasta löytyi aikuinen naarasnorppa. Räpylämerkin perusteella ruho on tunnistettu Itä-Suomen yliopiston radiolähetinseurannassa vuonna 2014 kuuttina olleeksi Mirja-norpaksi.
14.5.2020 4768Pihlajavesi SavonlinnaRantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 70 kg.
29.5.2020 2770Joutenvesi EnonkoskiRantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen naaras, paino n. 70 kg.
31.5.2020 2771Liittokivenselkä SavitaipaleRantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 80 kg.
4.6.2020 2772Pyhäselkä Liperi Rantaan ajautunut pitkälle mädäntynyt nuorehko urosnorppa, pituus n. 1 metri .
11.6.2020 2773Haukivesi SavonlinnaRantaan ajautunut pitkälle mädäntynyt nuorehko naarasnorppa, paino 27 kg.
25.6.2020
2774
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut pitkälle mädäntynyt aikuinen urosnorppa.
29.6.2020
2775
Puruvesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut nuoren norpan jäännöksiä.
12.7.2020 2776Etelä-Saimaa LappeenrantaRantaan ajautunut pitkälle mädäntynyt aikuinen urosnorppa.
17.7.2020 2777Haukivesi RantasalmiRannalta löydettiin myöhään illalla huonokuntoinen aikuinen urosnorppa, joka kuoli yöllä.
8.8.2020
2779
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut pitkälle mädäntynyt nuori urosnorppa, pituus n. 1 metri.
16.8.2020
2780
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut pitkälle mädäntynyt nuori norppa, pituus n. 1 metri.
3.10.2020 2781Orivesi
Kitee
Rantaan ajautunut, pitkälle mädäntynyt aikuinen naarasnorppa.

Kuolleet saimaannorpat 2019 (15 kpl, päivitetty 24.6.2020)

Pesään kuolleet kuutit (1 kpl, päivitetty 2.7.2019)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
13.4.2019
2738
Etelä-Saimaa
Taipalsaari
Pesästä löytyi uroskuutti, paino 4,5 kg.

Kalanpyydyksiin kuolleet (7 kpl, päivitetty 24.6.2020)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
1.7.2019
2742
Pihlajavesi
Savonlinna
Verkkoon jäänyt naaraskuutti, paino 16 kg. Langan paksuus 0,17 mm, solmuväliltään 60 mm verkko, jonka korkeus 3 m. Verkko oli noin 10 metrin syvyydessä.
2.7.2019
2743
Pihlajavesi
Savonlinna
Verkkoon jäänyt uroskuutti, paino 20,5 kg. Langan paksuus 0,17 mm, solmuväliltään 55 mm verkko, jonka korkeus 3 m. Verkko oli n. 10 metrin syvyydessä.
2.7.2019
2744
Etelä-SaimaaVerkkoon jäänyt naaraskuutti, paino 19,0 kg. Langan paksuus 0,17 mm, solmuväliltään 60 mm verkko, jonka korkeus 5 m. Verkko oli 10-15 metrin syvyydessä.
3.7.2019
2745
Pohjois-SaimaaVerkkoon jäänyt naaraskuutti, paino 17,5 kg. Langan paksuus 0,17 mm, solmuväliltään 60 mm verkko, jonka korkeus 3 m. Verkko oli 5-8 metrin syvyydessä.
3.7.2019
2746
Tolvanselkä-Katosselkä
Sulkava
Kangaskatiskaan jäänyt pitkälle mädäntynyt nuorehko norppa. Jäänyt pyydykseen todennäköisesti viime kesänä.
19.7.2019
2747
Pihlajavesi
Savonlinna
Verkkoon jäänyt naaraskuutti, paino 18 kg. Langan paksuus 0,15 mm, solmuväliltään 55 mm verkko, jonka korkeus 5 m. Verkko oli noin 17 metrin syvyydessä.
6.5.2019 2737 Pyhäselkä
Joensuu
Rannalle ajautunut nuori naaras, paino 35 kg.
Ruumiinavauksessa todettiin hukkumiseen viittaavia löydöksiä.

Muut kuolleet (7 kpl, päivitetty 24.6.2020)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
13.6.2019
2739
Etelä-Saimaa
Puumala
Rannalle ajautunut mädäntynyt aikuinen uros.
19.6.2019
2740
Pihlajavesi
Savonlinna
Rannalle ajautunut mädäntynyt aikuinen uros.
28.6.2019
2741
Pihlajavesi
Savonlinna
Rannalle ajautunut mädäntynyt aikuinen uros.
23.7.2019
2748
Pihlajavesi
Savonlinna
Rannalle ajautunut mädäntynyt aikuinen uros. Ollut Itä-Suomen yliopiston radiolähetinseurannassa.
5.9.2019
2749
Puruvesi
Savonlinna
Rannalle ajautunut jonkin verran mädäntynyt nuorehko naarasnorppa, paino n. 37 kg. Rengaskuvioiden perusteella ruho tunnistettu Photo-ID-aineistosta Puruvedellä talvella 2018 syntyneeksi Pilvi-norpaksi.
16.10.2019
2750
Haukivesi
Savonlinna
Rannalle ajautuneen aikuisen norpan jäännöksiä.
30.11.2019
2751
Luonteri
Mikkeli
Järven pohjasta läheltä rantaa löytyi pitkälle mädäntynyt kuutti, pituus n. 1 metri.

Lisätietoa

Ilmoita saimaannorppahavainnosta

Saimaannorpan suojelun kannalta on tärkeää saada kaikki kuolleet norpat tutkittaviksi ja kerätä tietoa vahingoittuneista norpista. Kuolleista selvitetään mm. ikä ja sukupuoli sekä otetaan kudosnäytteitä. Useimmiten selviää kuolinsyykin, mikä on erittäin tärkeä tieto suojelutyölle.

Löysitkö kuolleen tai vahingoittuneen saimaannorpan, jäikö kalanpyydykseesi saimaannorppa?

  • Varmista, että aallot eivät vie sitä mennessään.
  • Ilmoita asiasta HETI puhelimitse paikallisille poliisille tai Metsähallituksen puhelinnumeroon 0206 39 5000.
  • Ilmoita nimesi ja osoitteesi sekä mistä ja milloin löysit kuolleen norpan.
  • Ilmoituspalkkiona saat norppa-aiheisen pyyhkeen ja halutessasi sinulle ilmoitetaan tutkimustuloksista.

Kalastuslain 62 §:n mukaisesti hylkeen jäämisestä pyydykseen on pyydyksen haltijan viipymättä ilmoitettava Luonnonvarakeskukselle. Metsähallitus välittää ilmoituksesi Luonnonvarakeskukselle.

Jos havaitset saimaannorpan poikasen jäällä, toimi näin:

  • Älä lähesty tai kosketa kuuttia. Molemminpuolinen tautivaara ja hylkäämisvaara. (Myös laki kieltää häiritsemisen.)
  • Kerro havainnostasi Metsähallituksen norppakannan seurantaan: saimaannorppa(at)metsa.fi tai puh. 0206 39 5000.
  • Voit kauempaa kiikarilla kuuttia häiritsemättä seurata tilannetta. Pidä vaikka havaintopäiväkirjaa – tietosi tulee auttamaan suojelua.
  • Kerro lähinaapureille, jotta he eivät vahingossa häiritsisi kuuttia.

Jos norppa on rantavedessä tai rannalla, eikä lähietäisyydeltä (n. 5 m) väistä tai pakene ihmistä, on syytä olettaa sen olevan hoidon tarpeessa. Ilmoita myös silloin ylläolevaan numeroon.

Muut saimaannorppahavainnot voi ilmoittaa havaintolomakkeella (webropol.com).