Meddelanden

Publicerad 9.11.2018

Utställningen Spår i Finlands naturcentrum Haltia tar fram människans spår i naturen

Publicerad 2.11.2018

Temat för Viltdagarna under jubileumsåret är förändring

Publicerad 31.10.2018

Nästa års fiskekort till försäljning i morgon

Publicerad 25.10.2018

EU fortsätter ge stort stöd till Finlands naturskydd: Forststyrelsen koordinerar tre nya projekt

Publicerad 24.10.2018

Porkala udd förnyas som utflyktsmål

Publicerad 28.9.2018

I Nyland och Sydöstra Finland ökar man företagares möjligheter att vårda betesmarker inom naturskyddsområden

Publicerad 24.8.2018

Finska naturens dag firas sjätte gången

Publicerad 2.7.2018

Metallsökning med detektor som sommarhobby? För att gräva på statens marker behöver man alltid skaffa tillstånd på förhand!

Publicerad 25.6.2018

Forststyrelsen förnyar sina anvisningar: mer död ved, specialhänsyn till virkesdrivning i strövområden

Publicerad 11.6.2018

Naturresursplanen för Mellersta och Norra Österbotten främjar åtgärder för naturens och människornas bästa