Publicerad 21.12.2020

De galnaste idéerna är ju de bästa – de populära Herdeveckornas fåruppfödare lever på havets villkor

I januari 2021 söks igen herdar till Forststyrelsens vårdbiotopobjekt. Fåruppfödaren Ville Eskola från Simo fortsätter arbetet som hans pappa inledde och för varje sommar sin hundrahövdade fårhjord för att beta i Bottenvikens nationalpark. Fåren vårdar nationalparkens värdefulla vårdbiotoper och hela paketet bjuder samtidigt på oförglömliga upplevelser för herdarna under Herdeveckorna.

Som fåruppfödare vid Bottenvikens strand lever Ville Eskola ett liv där stormar överraskar och havsvattenståndet varierar. Han ärvde yrket av sina föräldrar. Pappan var den som först kom på att ta med fåren för att beta i Bottenvikens nationalpark under sommaren.

– I byarna ansåg man att pappas idé var galen och för att föra ut fåren måste vi hyra en båt av brandkåren. Men de galnaste idéerna är ju de bästa, skrattar Ville Eskola.

Eskola har fört sina får till nationalparken på sommarjobb sedan 2014. Också många fåraherdar har blivit förtjusta i jobbet, provat en gång och kommit tillbaka på nytt. I januari är det igen möjligt att söka till de populära Herdeveckorna. Herdarna övernattar i stugorna i Forststyrelsens vårdbiotoper och deltar i värdefullt naturskyddsarbete genom att ta hand om djuren som betar på vårdbiotoperna. En ny destination är stugan i Selkä-Sarvi i Bottenvikens nationalpark, i vars omgivning Eskolas får betar.

Just nu, under julen, är det en lugn tid för Ville Eskola och fåren. Brådskan börjar igen på våren när lammen föds. I början av sommaren är det dags att välja får till öarna. Dit transporteras alla 550 moderfår, det vill säga tackor. Lammen fortsätter att beta på hemmaåkrarna. På de steniga öarna placeras unga får som kan röra sig smidigt där. De äldre fåren förs till låglänta öar utan stenar. Känsliga får förs inte till nationalparken, eftersom resan är krävande och besökarna i nationalparken kan stressa sådana individer för mycket.

– Lätt är det ju inte, men det är ett jobb som alla har nytta av. Sommarens höjdpunkt är att föra fåren ut till ön. På hösten känns det igen otroligt fint att få hem fåren. Det är känslan av att lyckas när fåren är trygga och gänget tillsammans har arbetat för samma mål, sammanfattar Eskola.

en hund och en man tittar på får, i bakgrunden havet.
Till standardutrustningen på Eskolas fårfarm hör vallhundarna Malla och Sheila. Utan dem skulle det vara jobbigt, till och med omöjligt. Foto: KuvaKaro.

Herdeveckorna arbetar för bevarandet av vårdbiotoper

Av vårdbiotoperna, så som ängar, fält och betesmarker, återstår endast under en procent av mängden som fanns för hundra år sedan. Ungefär en fjärdedel av de hotade arterna i Finland lever i dem och de är populära bland dragväxter och pollinerare. Forststyrelsen är den största markägaren av vårdbiotoper i Finland och i statens skyddsområden vårdas årligen vårdbiotoper som motsvarar ytan av cirka 7000 fotbollsplaner. Ägarna till betande djur, såsom Ville Eskola, har en avgörande roll i detta värdefulla naturvårdsarbete. Om de inte tog med sina skyddslingar till objekten för att äta rikligt förekommande växter, skulle ängarna växa igen och många sällsynta arter skulle försvinna.

Herdeveckorna och presentationerna av objekten:
https://www.utinaturen.fi/sv/frivilligverksamhet/herdeveckorna

Mer information:

  • Ville Eskola, Eskolas fårfarm, ville.eskola@outlook.com, tfn 040 834 8936
  • Hannele Kytö, Forststyrelsens Naturtjänster, hannele.kyto@metsa.fi, tfn 040 184 9709