Publicerad 14.1.2021

Forststyrelsens nya naturtjänstdirektör Henrik Jansson: Skyddandet av naturens mångfald skapar hälsa och välmåga till hela samhället

Statsrådet har utnämnt FM Henrik Jansson till direktör för Forststyrelsens Naturtjänster. Naturtjänstdirektören ansvarar även för helheten av de offentliga förvaltningsuppgifterna. Till dessa hör förutom Naturtjänsterna även jakt och fisketjänsterna. Jansson har i 12 år fungerat som fastanställd inom Forststyrelsens Naturtjänster i naturskydds-, kulturmiljövårds- och rekreationsuppgifter. Det tre senaste åren har han fungerat som regiondirektör för Kustens Naturtjänster.

Han betonar betydelsen av Naturtjänsternas arbete och mål för naturen men också för hela samhället.

– Huvuduppgiften för Forststyrelsens Naturtjänster är skyddandet av naturens mångfald, betonar den nya naturtjänstdirektören. Naturtjänsterna sköter nätet av Finlands naturskyddsområden och förbättrar naturens mångfald bland annat genom naturvård och restaureringsarbeten. Henrik ”Henkka” Jansson påminner även om den bredare samhälleliga nyttan av arbetet.

Henrik Jansson. Foto: Jari Kostet.

– Naturtjänsterna är ett bra exempel på hur skyddandet av naturens mångfald befrämjar samhället i stort och över generationer. Naturturismen som stöder sig på nationalparkerna och andra naturobjekt skapar arbetsplatser och stärker lokalekonomin i olika delar av Finland. Folkhälsan förbättras då folk rör sig i naturen. Varumärket Finland förstärks i världen. Grunden till allt är befrämjandet av naturvärden, säger Henrik Jansson.

Henrik Jansson förväntar sig ett fruktbart samarbete med miljö- samt jord- och skogsbruksministeriet som styr Naturtjänsterna. Naturtjänstdirektören deltar också på ett märkbart sätt i hela Forststyrelsens ledning och förverkligandet av strategin.

– Jag väntar ivrigt på samarbete med Henkka: tillsammans kan vi förverkliga Forststyrelsens nya strategi och föra framåt Forststyrelsens förnyade varumärke” säger Forststyrelsens direktör Juha S. Niemelä.

Arbetet inom Forststyrelsens Naturtjänster har också en stark internationell dimension.

– Arbetet vi gör på skyddsområdena förverkligar Finlands skyldigheter för naturens mångfald inom EU och globalt. Det nationella nätverket av naturskyddsområden som vi vårdar är en del av EU:s nätverk av Natura-områden och av det hela globala nätverket av naturskyddsområden. Finlands sätt att vårda nationalparksnätverket som en helhet och där producera tjänster för befolkningen och naturturismen är i världsklass. För allt detta får jag tacka mina föregångare och Naturtjänsternas fantastiska personal, säger Henrik Jansson.

Henrik Janssons hjärta bultar också för de historiska objekt som Forststyrelsen vårdar. Till dessa hör bland annat Skanslandet i Helsingfors, Raseborgs slottsruin, Kustö biskopsborgs ruiner samt Aulanko kulturhistoriska naturskyddsområde.

– Nationalparkerna är ett starkt varumärke och de har blivit viktiga attraktioner för turismen. Historieobjekten vi vårdar har potential till att få samma dragningskraft. Utvecklandet av turismen på dessa är en något vi vill göra i samarbete med våra samarbetspartner, säger Henrik Jansson.

På fritiden trivs den 46-åriga trebarnspappan med att fiska och åka båt i skärgården i Gustavs. För övrigt fylls livet för den egentliga finländaren av familjen, motion, vänner och av att läsa.

Henrik Jansson börjar i arbetet som naturstjänstdirektör den 1.2.2021. Den nuvarande naturtjänstdirektören Timo Tanninen avstod från sin tjänst av egen vilja ett halvt år innan ämbetstiden skulle ha löpt ut. Han stannar i Forststyrelsens tjänst som Senior Advisor.

Tilläggsinformation:

Naturtjänstdirektör fr.o.m. 1.2.2021 Henrik Jansson, 0400 328 759.