Publicerad 26.1.2021

Rekordlivligt år i nationalparkerna – coronaepidemin bidrog till ett fortsatt trendigt friluftsliv

År 2020 uppgick antalet besök på de statliga skyddsområden och kundserviceställen som förvaltas av Forststyrelsen till sammanlagt 9,2 miljoner. Av detta var antalet besök i nationalparker nästan 4 miljoner. På alla besöksmål i terrängen ökade antalet besök jämfört med fjolåret med 17 procent och i nationalparkerna med 23 procent. Rekreation i det fria och turism i hemlandet ökade i popularitet under coronapandemin. Pandemin är emellertid inte den enda orsaken till att rekreation i naturen har blivit populärare.

Forststyrelsen har följt upp besökartrenderna sedan år 2001. Coronapandemin stärkte många trender men var inte orsaken till dem. En ökning kan ses i antalet nybörjarvandrare och kundgrupper som njuter av naturen på olika sätt, som terrängcyklister och ungdomar. Familjer som gör utflykter med sina barn och övernattningar utomhus har också ökat. Utflyktsmål som ligger avlägset eller tidigare besöktes mer sällan har också blivit vanligare. Gemensamt för alla besökare är att de söker ro i naturen och vill njuta av allt det vackra den har att erbjuda.

Ett leende barn äter med träsked ute vid en bänk. Bakom barnet andra människor och en eldplats.
På utflykt i Liesjärvi nationalpark i Tammela. Foto: Maarit Vaahteranoksa

Med tilläggsfinansiering från Forststyrelsens Naturtjänster blev det möjligt att förbättra servicekonstruktionerna så att naturparkerna och de andra utflyktsmålen kunde ta emot det stora antalet besökare 2020.

– Satsningar på trivsel i naturen ger resultat. Vi ökade finansieringen för underhållet av servicekonstruktionerna vid utflyktsmålen, och det visade sig fylla ett verkligt behov. Bra konstruktioner lockar folk ut i naturen och skyddar den mot slitage. I fjol framhävdes fördelarna med rekreation i det fria och finländarna inspirerades att söka sig ut för att utforska rekreationsmöjligheterna. Jag är glad att besökarna var fortsatt nöjda med våra nationalparker och andra utflyktsmål i naturen. År 2020 gav de vitsordet 4,4 på skalan 1–5, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Antalet besökare förutspås ligga högt även efter coronapandemin eftersom det är ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete. Allteftersom pandemin ger efter kommer även utländska turister att återvända. Antalet besökare på statens utflyktsområden ökade också klart från fjolåret, med ca 16 procent och uppgick till sammanlagt 300 000. Också i Kvarkens skärgårds världsarvsområde ökade antalet besökare kraftigt, jämfört med år 2019 ökade besöken på de platser Forststyrelsen ansvarar för med 18 %, till 95 000 besökare år 2020.

– Utöver de viktiga investeringsstöden av engångsnatur från miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet hade Forststyrelsens Naturtjänster år 2020 tillgång till 7,5 miljoner euro i nivåförhöjning av finansieringen för vården av nätverket av naturskyddsområden och i år är denna nivåförhöjning 9,5 miljoner euro. Nivåförhöjningar behövs oundvikligen även under kommande år för att vi ska kunna förbättra terrängtjänsterna kontinuerligt så att de tillgodoser efterfrågan, stöder naturturism, främjar tryggandet av naturvärdena även i de mest populära utflyktsmålen och säkerställer jämlikhet och kundsäkerhet, säger naturtjänstdirektör Timo Tanninen.

Stora förändringar i hur besökarna spenderar pengar – effekterna för lokala ekonomier beräknas inte

Pandemin inverkade på hur besökare i naturskyddsområden använde pengar på tjänster som tillhandahålls av företag i turistbranschen. Exempelvis var situationen i regel mycket besvärlig för företagare som tillhandahåller programtjänster eftersom utländska besökare saknades. Hotell- och restaurangbranschen blev också lidande. Däremot redovisade många företag som tillhandahåller inkvartering i stugor ett rekordartat år, och också matbutiker och bränsledistributionsställen som ligger nära utflyktsmål i naturen fick många nya kunder.

Till skillnad från tidigare år gjordes för år 2020 inga beräkningar av de lokala ekonomiska effekterna baserat på hur mycket pengar besökarna i skyddsområden spenderade under sina färder. För att beräkna effekterna för de lokala ekonomierna behövs uppgifter om antalet besökare från räknare som monterats i terrängen men också enkätbaserade uppgifter om hur mycket pengar besökarna spenderade. Coronapandemin förhindrade genomförandet av dessa med undantag av två objekt, eftersom materialet från besökarundersökningarna samlas in genom intervjuer med besökarna i terrängen.

Eftersom antalet besökare steg kraftigt kan man anta att även effekterna på de lokala ekonomierna ökade starkt i hela landet, i vissa områden till och med mycket starkt.

Naturumen delvis stängda – behov av kundrådgivning

Antalet besök vid naturumen och andra kundserviceställen sjönk på det hela taget med 23 procent (890 000 besök) på grund av att de var stängda 16.3–31.5 och även i korta perioder under hösten. Efterfrågan minskade framför allt vid naturumen där stängningen inföll under en viktig säsong.

Efterfrågan på friluftsrådgivning har emellertid varit stor och i vissa områden har den sociala hållbarheten ställts på prov. Forststyrelsen utvidgade kundrådgivningen i terrängen och kommer att fortsätta på denna bana. Antalet besökare ökade kraftigt även i de webbtjänster som har service till dem som rör sig i naturen: Jämfört med föregående år ökade antalet enskilda användare av tjänsten Utinaturen.fi med 49 procent och uppgick till 3,2 miljoner. Besöken i tjänsten Utflyktskarta.fi ökade med 44 procent och uppgick till 3,8 miljoner.

Besöksstatistik på webben

Mer information:
Naturtjänstdirektör Timo Tanninen, 040 661 0033

Chef, rekreation, Sakari Kokkonen, 0400 241 411

Information om beräkningsmetoder: Liisa Kajala, 0400 233 571