Meren ranta kesäpäivänä. Etualalla matalaa rantaheinikkoa, taustalla merestä nousevia, matalia, kapeita harjanteita.
Merenkurkun rantamaisemassa näkyvät maankohoamisen muodostelmat, De Geer -moreenit. Kuva: Jonna Hagström.

Ajankohtaista

Merenkurkun retkeily- ja vaellusreitit monipuolistuvat – kesän aikana rakennettu paljon uutta (22.9.2023, luontoon.fi)

Metsähallitus kehittää Björkön ja Paniken kylien yhdistävää vaellusreittiä Merenkurkun maailmanperintöalueella yhteistyössä osakaskuntien yksityisten maanomistajien, kuntien ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on monipuolistaa maailmanperintöalueen reitistöä luomalla mahdollisuuksia eri mittaisten reittin avulla. Tarkoituksena on myös laajentaa esteetöntä reitistöä.

Alueelle on toivottu pidempää vaellusreittiä ja myös mahdollisuutta päästä Panikesta jalan Björköhön saariston kautta. Nykyinen 12 kilometrin mittainen reitti vaatii yksityisen venekuljetuksen tilaamista.

Metsähallituksen Luontopalvelut sai vuonna 2020 eduskunnan myöntämän 600 000 euron lisämäärärahan Merenkurkun maailmanperintöalueella sijaitsevan Björkö–Panike-vaellusreitin kehityssuunnitelman toteuttamiseen.

Puro, jonka rannoilla lehtipuita ja matalaa heinää, puron yli kulkee leveä ja lyhyt puusilta, jossa on korkeat kaiteet.
Polkusilta, joka toimii kalojenkatselulavana. Kuva: Jonna Hagström.

Kehityssuunnitelma ja aikataulu

Kehityssuunnitelmaan sisältyy jo olemassa olevien rakenteiden ja reittien parannustöitä sekä uusia taukopaikkoja ja rengasreittejä. Vesistön ylityksen osalta on kartoitettu laajasti eri vaihtoehtoja ja tällä hetkellä selvitettävänä ovat automaattilossi, silta, järjestäytynyt venetaksipalvelu sekä omatoimisesti soutuveneellä tehtävä ylitys.

Reitin kehitystyössä halutaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja, esimerkiksi vesistön ylityksessä. Suunnittelun aikana selvitetään myös, onko yritysten mahdollista osallistua yhteistyökumppanina reitin toteutukseen. Tämä lisäisi vaihtoehtoja reitin toteutusmahdollisuuksiin.

Kartta osoittaa alustavan kehityssuunnitelman eri osa-alueet (bjorko-panike_parannuskartta_FI_2021_300621.pdf)

Korkea puinen, nelikulmainen torni, joka on keskivaiheilta kapeampi. Tornille johtaa puinen kulkutie.
Saltkaret-näkötorni Svedjehamnissa vaellusreitin varrella. Kuva: Jonna Hagström.

Suunnittelutyö aloitettiin kesäkuussa 2021 Mustasaaren kunnan ja Björkön osakaskunnan kanssa, ja myös muihin sidosryhmiin, mm. yrittäjiin ja paikallisiin intressiorganisaatioihin on otettu yhteyttä. Yhteistyö aluehallintoviraston ja ELY-keskuksen kanssa on myös osa uuden reitin suunnitteluprosessia. Pääosa töistä toteutetaan vuosina 2022–2023. Aikatauluun vaikuttavat suuresti osallistamis- ja lupaprosessit.

Yhteistyö jatkuu

Luminen talvipäivä, puisen katoksen vieressä lyhyet sukset sauvoineen, edessä luminen ranta.
Långgrund on suosittu retkeilykohde myös talvella, ja lumiseen aikaan siellä voi liikkua esimerkiksi liukulumikengillä. Kuva: Jonna Hagström.

Suunnitelma annetaan sekä sidosryhmien että yleisön nähtäville.

Kesän 2021 aikana kaikki halukkaat saivat käydä kommentoimassa suunnitelmaa vastaamalla webropol-kyselyyn. Kehittämissuunnitelmat saivat hyvän vastaanoton (ks. tiedote alla).

Vastausten pohjalta suunnittelua jatkettiin halukkaiden kanssa tiedotustilaisuuksissa ja työpajoissa.

Ratkaisu ja toteuttaja haussa vaellusreitin vesistön ylitykseen

Hankintamenettely käynnistettiin helmikuussa 2022, osallistumishakemuksia sai jättää 18.3. 2022 asti.

Hankintailmoitus (hankintailmoitukset.fi)

Vesistönylityksen hankintainfo 14.2.2022 (video, youtube.com) 

Tiedotteita

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Jonna Hagström
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, Vaasa
puh. 040 646 9554
jonna.hagstrom@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 18.3.2024