Meren ranta kesäpäivänä. Etualalla matalaa rantaheinikkoa, taustalla merestä nousevia, matalia, kapeita harjanteita.
Merenkurkun rantamaisemassa näkyvät maankohoamisen muodostelmat, De Geer -moreenit. Kuva: Jonna Hagström.

Metsähallitus kehittää Björkön ja Paniken kylien yhdistävää vaellusreittiä Merenkurkun maailmanperintöalueella yhteistyössä osakaskuntien yksityisten maanomistajien, kuntien ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on monipuolistaa maailmanperintöalueen reitistöä luomalla mahdollisuuksia eri mittaisten reittin avulla. Tarkoituksena on myös laajentaa esteetöntä reitistöä.

Alueelle on toivottu pidempää vaellusreittiä ja myös mahdollisuutta päästä Panikesta jalan Björköhön saariston kautta. Nykyinen 12 kilometrin mittainen reitti vaatii yksityisen venekuljetuksen tilaamista.

Metsähallituksen Luontopalvelut sai vuonna 2020 eduskunnan myöntämän 600 000 euron lisämäärärahan Merenkurkun maailmanperintöalueella sijaitsevan Björkö–Panike-vaellusreitin kehityssuunnitelman toteuttamiseen. Tavoitteena on monipuolistaa maailmanperintöalueen reitistöä luomalla mahdollisuuksia eri mittaisten reittin avulla. Tarkoituksena on myös laajentaa esteetöntä reitistöä.

Korkea puinen, nelikulmainen torni, joka on keskivaiheilta kapeampi. Tornille johtaa puinen kulkutie.
Saltkaret-näkötorni Svedjehamnissa vaellusreitin varrella. Kuva: Jonna Hagström.

Kehityssuunnitelma ja aikataulu

Kehityssuunnitelmaan sisältyy jo olemassa olevien rakenteiden ja reittien parannustöitä sekä uusia taukopaikkoja ja rengasreittejä. Vesistön ylityksen osalta on kartoitettu laajasti eri vaihtoehtoja ja tällä hetkellä selvitettävänä ovat automaattilossi, silta, järjestäytynyt venetaksipalvelu sekä omatoimisesti soutuveneellä tehtävä ylitys.

Reitin kehitystyössä halutaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja, esimerkiksi vesistön ylityksessä. Suunnittelun aikana selvitetään myös, onko yritysten mahdollista osallistua yhteistyökumppanina reitin toteutukseen. Tämä lisäisi vaihtoehtoja reitin toteutusmahdollisuuksiin.

Kartta osoittaa alustavan kehityssuunnitelman eri osa-alueet (bjorko-panike_parannuskartta_FI_2021_300621.pdf)

Suunnittelutyö on aloitettu kesäkuussa 2021 Mustasaaren kunnan ja Björkön osakaskunnan kanssa, kesän aikana otetaan yhteyttä myös muihin sidosryhmiin, mm. yrittäjiin ja paikallisiin intressiorganisaatioihin. Yhteistyö aluehallintoviraston ja ELY-keskuksen kanssa on myös osa uuden reitin suunnitteluprosessia. Mahdollisesti joitakin uudistuksia toteutetaan jo 2021. Pääosa töistä toteutetaan vuosina 2022–2023. Aikatauluun vaikuttavat suuresti osallistamis- ja lupaprosessit.

Suunnitelmasta kerätään kommentteja

Suunnitelma annetaan sekä sidosryhmien että yleisön nähtäville.

Kesän 2021 aikana kaikki halukkaat voivat käydä kommentoimassa suunnitelmaa vastaamalla webropol-kyselyyn osoitteessa https://link.webropol.com/s/bjorko-panike.

Vastausten pohjalta suunnittelua jatketaan halukkaiden kanssa tiedotustilaisuuksissa ja työpajoissa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Jonna Hagström
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, Vaasa
puh. 0206 39 4326
jonna.hagstrom@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 8.7.2021