Julkaistu 16.12.2022

Björkön–Paniken vaellusreitin lossiratkaisu edennyt lupakäsittelyyn

Björkö–Panike-vaellusreitin kehityssuunnitelma Merenkurkussa on valmistunut ja jälleen yksi askel on otettu eteenpäin vellusreitin kehittämisessä ja rakentamisessa. Vaellusreitille esitetään ylitysratkaisuksi sähköllä toimivaa vaijerilossia, Korsbådafjärdenin vesistön ylitykseen. Lossi saisi toteutuessaan sähkönsä aurinkopaneeleista. Suunnitelma on parhaillaan lupakäsittelyssä ELY-keskuksella ja aluehallintovirastolla.

Metsähallitus on tehnyt hankintapäätöksen lossista Korsbådafjärdenille. Yksi Björkön–Paniken vaellusreittiä koskevista kehitysprojektin kulmakivistä on ollut saada ratkaisu vesistöjen ylitykseen. Reitti on tähän mennessä ollut vaikeasti saavutettavissa, sillä saariosuudelle pääsy edellyttää yksityistä venekuljetusta.

– Vesistönylityksistä on neuvoteltu ja vaihtoehtoja on tutkittu kesästä 2021 saakka. Vaihtoehtoina on ollut kaikkea kiinteistä ja kelluvista silloista sähköveneisiin ja erityyppisiin losseihin. Nyt Korsbådafjärdenin vesistönylitysratkaisua koskevat neuvottelut ovat päättyneet. Ylitykseen ehdotetaan pitkälle automatisoitua sähkökäyttöistä vaijerilossia, kertoo projektipäällikkö Jonna Hagström Metsähallituksen Luontopalveluista.

Päätöksessä on huomioitu useita tekijöitä

Vaellusreitille on toivottu ylitysmahdollisuutta sekä Kvicksundiin että Korsbådafjärdenille. Neuvotteluiden ja tutkimusten jälkeen on päädytty ratkaisuun, että Korsbådafjärdenin ylitys toteutetaan. Päätöksessä on otettu huomioon meriluontotekijät, turvallisuus, ylläpitomahdollisuudet, maanomistajien ja paikallisten toiveet, logistiikka, infran kestävyys ja projektibudjetti.

– Esimerkiksi sillalla olisi ollut mittavat vaikutukset luontoon ja sillan ylläpitäminen turvallisena seuraavat 20 vuotta olisi ollut haasteellista rahoituksen epävarmuuden vuoksi, toteaa Hagström.

Lossista on tehty Natura-arviointi ja vesistökartoitukset, jotka toimivat pohjana ELY-keskuksen päätöksenteolle. Lossi hankitaan palveluna 3–6 vuodeksi, jonka jälkeen lossin jatkoa voidaan arvioida uudelleen saadun kokemuksen perusteella.

– Maankohoamisen seurauksena ylitysratkaisun tarve tulee muuttumaan ja kyseinen ratkaisu on aikanaan vaivaton poistaa käytöstä tai siirtää ilman, että alueelle jää rakenteita tai jälkiä, sanoo Hagström.

Vuodenvaihteessa etsitään yrittäjiä maastorakennus- ja asennustöihin

Suunnitelma on lupakäsittelyssä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja lossin osalta myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolla. ELY-keskus toimii lupaviranomaisena kaikissa luonnonsuojelualueelle tehtävissä toimenpiteissä. Koko kehityssuunnitelman vaikutuksista Natura-suojeluperusteisiin ja muihin luontoarvoihin on pyydetty ELY-keskukselta lausuntoa ja tarvittavilta osin luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa. Lausuntoa ja tarvittavia lupia ELY-keskukselta on toivottu tammikuun loppuun mennessä.

Metsähallitus kilpailuttaa vuodenvaihteessa suuren määrän erilaisia korjaus-, kuljetus- ja asennustöitä. Työt ovat esimerkiksi pitkospuiden kuljetuksia ja asennuksia, korjaustoimenpiteitä vanhoihin rakenteisiin, kylttien, viittojen ja portaiden maastoon asennuksia ja uusien taukopaikkojen ja huussien rakentamista.

– Metsähallitus toivoo monipuoliseen maastorakenne- ja asennuskilpailutukseen paljon tarjouksia ja kehotamme myös paikallisia pienyrittäjiä seuraamaan tilannetta. Hankinta on tarkoitus jakaa tarkoituksenmukaisiin osa-alueisiin, joten yhden tarjoajan ei tarvitse kyetä jokaiseen työlajiin, Hagström vinkkaa.

Suurin osa maastotöistä ja asennuksista on määrä tehdä vuoden 2023 kevään, kesän ja syksyn aikana. Kovaäänisten töiden osalta kunnioitetaan lintujen pesimärauhaa. Kuljetuksia päästään toivottavasti tekemään jo talven aikana, sillä jääteitse ja lumipeitteitä pitkin kuljetukset voidaan hoitaa helpommin ja luonnon kannalta vähäisemmin vaikutuksin.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jonna Hagström, Metsähallitus, Luontopalvelut: puh. 040 646 9554, jonna.hagstrom@metsa.fi