Julkaistu 14.4.2023

Björkö–Panike-vaellusreitin rakentaminen edistyy

Monia aloitustöitä on tehty ja lupaprosessi on edennyt Björkö–Panike-vaellusreitin kehittämisessä Merenkurkussa. Kevään ja kesän aikana maastossa rakennetaan paljon matkailu- ja retkeilypalveluja. Tulossa on esimerkiksi uusia rengasreittejä, uusi taukopaikka Stora Segelsörenille, ja paljon uusia pitkospuita ja muita retkeilyrakenteita.

–ELY-keskukselta on saatu lupa vaellusreitin rakentamistoimille ja työ on jo alkanut monessa kohteessa. Långgrundin uusi rengasreitti tulee tarjoamaan pidemmän rengasreittimahdollisuuden retkeilijöille. Uuden rengasreitin yhteyteen tulee uusi vesistönylityspaikka uusine laitureineen, lankonkineen ja ylityksen päähän Stora Segelsörenille tulee uusi taukopaikka. Koko reitin varrelle tulee yhteensä 1500 metrin verran uusia pitkospuita.  Talven aikana on jo kunnostettu Bullrikörenin  ja Långgrundin taukopaikat, kumpaankin on tullut uudet grillit, kuivakäymälät ja maastokalusteita”, kertoo projektipäällikkö Jonna Hagström Metsähallituksen Luontopalveluista.

Lisäksi rakennetaan viisi porrasta laidunaitojen ylitykseen, uusitaan Vargiksen palanut terassi ja uusitaan myös koko vaellusreitin viitoitus, polkumerkit ja opastetaulut sekä laajennetaan Paniken pysäköintialuetta ja korjataan Stora Segelsörenin vanha kävelysilta. Saltkaretille on avattu uusi esteetön näköala viime vuonne tehdyn uuden estettömän reitinosan kaveriksi.

 Lossitoimittajaksi Neilos VLR

ELY-keskukselta on saatu luvat koko vaellusreitin kehittämisprojektin suunnitelluille toimenpiteille, mutta edelleen odotetaan AVIn lupaa vesistön ylitykseen. Ratkaisuksi on valikoitunut sähkölossi, joka on toteutuessaan ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lossi on retkeilijöiden omatoimiseen käyttöön, jossa kukin retkeilijä on vuorollaan lossin kuljettaja. Lossitoimittajaksi on valittu Neilos VLR Oy , joka on kehittänyt konseptia jo pitkään. (Lisätietoja saa lossitoimittajalta, jonka yhteystiedot alla.)

Kesän työskentelyaika huomioi lintujen pesimäajat

Suurin osa retkeilyrakenteiden kuljetuksista on hoidettu jo talvella, samoin Saltkaretin näköalaraivaus ja Paniken puuston raivaus.  Lintujen pesimäajan suojelemiseksi tehdään suurimmat työt, kuten Stora Segelsöretin taukopaikka ja Långgrundin lankonki, vasta elokuussa. Jos AVIn lupa saadaan, niin myös lossi laitureineen asennetaan vasta loppukesästä. Vaellusreitille on mahdollisesti tulossa myös muuta rakentamista, jos rahoitus riittää.

– Hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä. Innokkaimmat retkeilijät ehtivät vielä kokea täysin uudistetun vaellusreitistön tämän vuoden puolella.

Retkeilijät, seuratkaa Luontoon.fi-sivustoa

– Pyydämme asiakkaita jo nyt huomioimaan, että retkeä suunnitellessa kannattaa seurata Luontoon.fi-verkkosivuja. Sivuilla kerrotaan ajankohtaisesta tilanteesta reiteillä, jossa pieniä muutoksia tapahtuu osa kerrallaan kesän aikana. Esimerkiksi viitat, polkumerkit ja kartat vaihtuvat uusien reittien käyttöönoton edetessä. Reitit tulevat pääosin olemaan käytössä koko kesän ja suurimmat työmaat rajataan reittien ulkopuolelle, korostaa Hagström.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jonna Hagström, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, p. 040 646 9554, jonna.hagstrom@metsa.fi

Neilos VLR, Janne Rutanen puh. 0400 950212

Björkö–Panike-vaellusreitin suunnitteluhanke

Merenkurkun maailmanperintöalue (luontoon.fi)