Julkaistu 2.5.2022

Merenkurkun uudelta kalojenkatselulavalta voi seurata läheltä kalojen kutuvaellusta

Metsähallituksen järjestämässä avajaistapahtumassa Svedjehamnin Bodvattnet runt -reitillä pääsee tutustumaan opastetusti kalojen kevätkutuun ja Merenkurkun maailmanperintöalueella tapahtuvaan maankohoamiseen. Sillan avajaisia vietetään lauantaina 14.5. 2022

Svedjehamnista lähtevän Bodvattnet runt -kierroksen varrella on puron ylittävä uusi polkusilta, joka toimii erinomaisena kalojenkatselulavana. Uusi silta on tervetullut, sillä alueen kävijämäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Lisäksi uusi esteetön polku Saltkaretin näköalatornilta kalojenkatselulavalle valmistuu ennen avajaisia ja lavalle rakennetaan myös ramppi. Tämä on merkittävä lisä alueen esteettömään palvelutarjontaan, sillä nyt kaikki pääsevät seuraamaan kalojen kutuvaellusta.

Alueen kokeneimpiin oppaisiin kuuluva kalastus- ja maailmanperintöopas Vesa Heinonen kertoo kalojen kutuvaelluksesta ja maankohoamisen vaikutuksista kaloihin ja kalastukseen. Opastus alkaa Svedjehamnin pysäköintialueelta lauantaina 14.5. kello 10. Opastus on sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kävijät voivat halutessaan tulla myös suoraan polkusillalle tai Saltkaretin näkötornille. Varsinaiset avajaiset ovat opastetun kierroksen jälkeen kello 11.30 kahvi- ja mehutarjoiluineen. Paikalla on sekä Metsähallituksen että Björkön osakaskunnan edustajia. Metsähallitus kertoo Björkö–Panike-vaellusreitin kehitysprojektin muista edistysaskeleista ja siitä, mitä alueelle on suunnitteilla projektin aikana.

Silta suojaa kaloja ja luontoa

–Uusi silta tarjoaa paremman mahdollisuuden kalojen katseluun, on kaiteineen turvallisempi, ja antaa lisäksi luonnolle ja kaloille enemmän suojaa, sanoo projektipäällikkö Jonna Hagström Metsähallituksen  Luontopalveluista.

Puroa ympäröivän luonnon kuluminen vähenee, kun kävijät ohjataan polkusillalle. Samalla taataan kaloille kulkurauha, kun suuret kävijämäärät eivät hypi puron reunoja ja kiviä pitkin katselemaan niitä.

Puro, jonka rannoilla lehtipuita ja matalaa heinää, puron yli kulkee leveä ja lyhyt puusilta, jossa on korkeat kaiteet.
Polkusilta, joka toimii kalojenkatselulavana. Kuva: Jonna Hagström.

Kalojen rauhan turvaaminen on erityisen tärkeää, sillä esimerkiksi yhden kutuvalmiin ahvennaaraan mukana kulkee jopa tuhansia yksilöitä. Kalat kohtaavat keväällä monia vaaroja kutuvaelluksensa aikana, kuten kaloja saalistavat linnut tai vaikeakulkuisen matalat ja kiviset purot.

Uusi polkusilta ylittää puron, joka yhdistää Bodvattnet-kluuvijärven mereen. Keväisin Bodvattnetille nousee kutemaan puroa pitkin ensin haukia, sitten ahvenia ja viimeisenä särkiä houkutellen lokkeja ja merikotkia kala-apajille. Luonnontilaiset kutupaikat ovat kaloille mitä parhaimpia. Kalat nousevat mielellään makeavetisiin kluuvijärviin, sillä kluuvit lämpenevät merivettä nopeammin tarjoten otolliset olosuhteet kalojen lisääntymiselle. Lisäksi kluuveissa on suojaavaa vesikasvillisuutta ja runsaasti eläinplanktonia kalojen ravinnoksi. Puro, Bodvattnet-kluuvijärvi ja puron edustalla oleva merivesialue on rauhoitettu Björköbyn kalastuskunnan toimesta kalojen lisääntymisen turvaamiseksi.

Kalojenkatselulava on rakennettu osana kaksivuotista Björkö–Panike-vaellusreittiprojektia, jota Metsähallitus toteuttaa yhteistyössä maanomistajien, kuntien ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jonna Hagström, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut,  jonna.hagstrom@metsa.fi, puh. 040 646 9554

Erikoissuunnittelija Tuija Warén, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut,  tuija.waren@metsa.fi   puh. 040 822 4555