Det var möjligt att kommentera planen fram till den 16 januari 2023. Vi fick omkring 150 st. utlåtanden eller responser och nu genomgår vi dem. Planen borde bli färdig vintern 2033–2024 och ska skickas till miljöministeriet.

Skötsel- och användningsplan för Noux nationalpark, uppdatering, 2022. Sammanfattning av utkast på remiss med bifogat utkast för ordningsstadga (pdf).

OBS. Utkastet i sin helhet finns endast på finska, på webbsidan https://www.metsa.fi/projekti/nuuksion-kansallispuiston-hoidon-ja-kayton-suunnittelu/tulevaisuuden-nuuksio-tehdaan-yhdessa/

Ett sammandrag av utlåtandena, deras bemötanden och de ändringar som gjorts utifrån förslagen bifogas till skötsel- och användningsplanen. Skötsel- och användningsplanen fastställs av miljöministeriet i enlighet med naturvårdslagen.

Planering tillsammans

På mötena som var öppna för alla behandlade vi uppdatering av skötsel- och användningsplan för Noux nationalpark. Med hjälp av planen samordnas och styrs målen och behoven i anslutning till naturskydd, rekreationsbruk och naturturism i området. Mötena hölls 29.11. och 1.12. 2022.

Planeringen började 2019

Presentationerna för allmänheten år 2019:

Mera information

Senast uppdaterad 12.9.2023