Det var möjligt att kommentera planen fram till den 16 januari 2023. Vi har nu börjat genomgå respons. När planen är färdig ska den skickas till miljöministeriet under våren .

Skötsel- och användningsplan för Noux nationalpark, uppdatering, 2022. Sammanfattning av utkast på remiss med bifogat utkast för ordningsstadga (pdf).

OBS. Utkastet i sin helhet finns endast på finska, på webbsidan https://www.metsa.fi/projekti/nuuksion-kansallispuiston-hoidon-ja-kayton-suunnittelu/tulevaisuuden-nuuksio-tehdaan-yhdessa/

Ett sammandrag av utlåtandena, deras bemötanden och de ändringar som gjorts utifrån förslagen bifogas till skötsel- och användningsplanen. Skötsel- och användningsplanen fastställs av miljöministeriet i enlighet med naturvårdslagen.

Planering tillsammans

På mötena som var öppna för alla behandlade vi uppdatering av skötsel- och användningsplan för Noux nationalpark. Med hjälp av planen samordnas och styrs målen och behoven i anslutning till naturskydd, rekreationsbruk och naturturism i området. Mötena hölls 29.11. och 1.12. 2022.

Planeringen började 2019

Presentationerna för allmänheten år 2019:

Mera information

Senast uppdaterad 17.1.2023