Suunnitelmaluonnoksesta kerättiin palautetta 16.1.2023. asti. Lausuntoja ja palautteita saatiin noin 150 kappaletta. Niiden käsittely ja vastineiden kirjoittaminen on käynnissä. Suunnitelma valmistunee talven 2023–2024 aikana.

Yhteenveto lausunnoista, niiden vastineista ja ehdotusten pohjalta tehdyistä muutoksista liitetään hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa käsittelimme Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystä, joka linjaa luonnonsuojelun, retkeilyn ja luontomatkailun tulevaisuutta alueella. Tilaisuudet pidettiin 29.11. ja 1.12.2022.

Valmistelu vuonna 2019

Yleisötilaisuuksia ja teematyöpajoja pidettiin maalis- ja huhtikuussa 2019 luontokeskus Haltiassa ja eri puolella Nuuksion järviylänköä. Tilaisuuksiin osallistui runsaasti Nuuksion kehittämisestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä kuten paikallisia asukkaita, luontomatkailuyrittäjiä, loma-asukkaita sekä kansallispuistossa vapaa-aikanaan eri tavoin liikkuvia retkeilijöitä.

Metsähallituksen asiantuntijat olivat paikalla esittelemässä työtä, kansallispuiston nykytilaa eri näkökulmista (luonnonsuojelu, kulttuuriperintö, virkistyskäyttö ja luontomatkailu) sekä vastaamassa yleisön kysymyksiin ja kuuntelemassa mielipiteitä. Keskusteluun nousivat vahvasti koko järviylängön palvelut, ruuhkaisuus- ja liikennekysymykset sekä käytön ohjaaminen.

Yleisötilaisuuksissa 2019 pidetyt esitykset

Lisätietoa

Erikoissuunnittelija Asko Ijäs
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
asko.ijas@metsa.fi
Puh. 0206 39 4203

Erikoissuunnittelija Liisa Neuvonen
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
liisa.neuvonen@metsa.fi
Puh. 0206 39 4638

Päivitetty viimeksi 1.12.2023