Metsähallituksen Rannikon Luontopalvelut päivittää Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman.

Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen ja ohjataan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita 10–15 vuoden ajanjaksolle. Keskeisiä ja käyttäjien kannalta merkittäviä asioita suunnittelussa ovat esimerkiksi käytön eri vyöhykkeet,reittien ja palvelurakenteiden sijoittaminen ja luontoarvojen turvaaminen. Suunnitelman liitteeksi tulee myös luonnos kansallispuiston uudeksi järjestyssäännöksi.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Voit antaa palautetta koko suunnittelun ajan osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Nuuksion hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.

Suunnitelmaluonnos on valmisteltavana. Palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Asko Ijäs
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
asko.ijas@metsa.fi
Puh. 0206 39 4203

Aluepäällikkö Annukka Rasinmäki
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
annukka.rasinmaki@metsa.fi
Puh. 0206 39 4694

Päivitetty viimeksi 25.1.2022