Forststyrelsen planerar skötseln och användningen av Noux nationalpark för nästa period av 10–15 år. Den nuvarande skötsel- och användningsplanen från 2006 ska uppdateras.

Med hjälp av planen samordnas och styrs målen och behoven i anslutning till naturskydd, rekreationsbruk och övrig användning. De olika användningszonerna i nationalparken, placeringen av leder och servicekonstruktioner och tryggandet av naturvärdena är exempel på viktiga och för användarna betydande frågor i planeringen. Ett utkast till ny ordningsstadga för nationalparken ska bifogas till planen.

Delta i planeringen

Under hela planeringsprocessen har intressentgrupper och medborgare möjlighet att påverka planen. På den här webbsidan kan du följa med hur planeringen fortskrider.

Under hela planeringsprocessens gång kan du skicka respons till kirjaamo(at)metsa.fi eller per brev till Forststyrelsen/Registratorskontoret, PB 94, 01301 Vanda. Ange följande i rubriken: Skötsel- och användningsplan för Noux, respons.

Arbetet med planutkastet fortsätter. Ändringar med anledning av respons och utlåtanden behandlas, planen färdigställs och skickas till miljöministeriet för fastställelse.

Tilläggsuppgifter

Specialplanerare Asko Ijäs
Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster
asko.ijas@metsa.fi
tfn 0206 39 4203

Områdeschef Annukka Rasinmäki
Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster
annukka.rasinmaki@metsa.fi.
tfn 0206 39 4694

Senast uppdaterad 25.1.2022