Man brände skog i Helvetinjärvi nationalpark, sommaren 2016 för naturens bästa inom projektet Eld&LjusLIFE. Foto: Tuomas Haapalehto / Forststyrelsen.

Eld är en viktig del av det naturliga utvecklingsförloppet i de boreala skogarna. Vid en skogsbrand dör en del av trädbeståndet direkt, en del skadas och dör inom några år och en del fortsätter växa med oförminskad eller endast lite nedsatt tillväxt. På så sätt bildas det inom ett par år efter branden murken ved av varierande kvalitet, och bland träden som klarat sig efter branden växer en ny generation träd upp. Skogens bottenvegetation förändras också när växtligheten som täcker marken brinner i varierande utsträckning. Tack vare effektiv skogsbrandsbekämpning och effektivt släckningsarbete är skogsbränder numera ovanliga och oftast småskaliga.

Genom restaureringsbränningarna inom projektet Ljus & Eld LIFE under åren 2015–2020 efterliknade naturliga skogsbränder. Skogarna som brändes på 37 Natura 2000-områden har innan de skyddades använts för skogsbruk, och de behöver få en större variation av murken ved och ett mångsidigare levande trädbestånd. Samtidigt skapades livsmiljöer bl.a. för insekts- och svamparter som är beroende av bränder och murken ved. En del av arterna har blivit utrotningshotade i och med att skogsbränderna minskat och skogsbruket effektiviserats.

Internationellt samarbete

Internationellt samarbete är viktigt för att byta information mellan experterna om restaureringsmetoderna. Projektet Ljus & Eld LIFE besökte det svenska projektet Taiga LIFE i Västerås i mars 2016.

Projekten arrangerade tillsammans ett arbetsseminarium om användning av eld inom restaurering för experterna från Norra och Mellersta Europa på våren 2017 i Finland. Materialet från mötet är på engelska, några presentationer på svenska.

Senast uppdaterad 21.2.2022