Man rensar stränderna på Örö i Skärgårdhavets nationalpark hösten 2016. Foto: Jani Virtanen.

Den unika och mångsidiga naturen och artrikedomen på Östersjöns sandstränder hotas på många håll av eutrofieringen av Östersjön och den igenväxning som kvävenedfallet orsakar. Till följd av det täcks den bara sanden på många ställen av vass eller annan hög växtlighet, på sina ställen nästan oigenomträngliga enbusksnår eller annan buskväxtlighet. Sandsträndernas naturliga och till största delen utrotningshotade arter hotas dessutom av en skadlig främmande art, vresrosen (Rosa rugosa), som sprider sig snabbt på stränderna och i skärgården.

Under projektet förbättrades tillståndet längs Östersjöns sandstränder på fem Natura 2000-områden åren 2016–2020. Algmassorna som har samlats på stränderna hart tagits bort och vassen slåtts maskinellt flera år i rad. De buskage som växer på stränderna har tagits bort och vresrosen eliminerats systematiskt. Tulluddens fågelskyddsområde på Hangö udd fick dessutom en spångstig för att minska de skadliga effekterna som den omfattande rekreationsanvändningen av området har på växtligheten.

Krafttag mot vassen på Storsand i Nykarleby

Vassen har brett ut sig i rasande takt på den tidigare öppna sandstranden. Både områdets naturtyper och rekreation lider av vassens närvaro. Vassen togs bort maskinellt.

Storsand före arbetet. Foto: Lena Wargén.
Storsand efter arbetet. Foto: Lena Wargén.

Senast uppdaterad 21.2.2022