Nipsippa. Bild: Veli-Matti Uski.

En av de vackraste växterna i Finland, den fredade nipsippan (Pulsatilla patens) förekommer på ett begränsat område i Egentliga Tavastland, i närheten av Tavastehus. Nipsippan växer på branta åssluttningar och på ljusa tallhedar i närheten av åsar.

Tidigare höll skogsbränder och skogsbete nipsippans växtplatser ljusa och växtligheten på marken öppen. På grund av att skogsbränderna bekämpas, betet upphört och på grund av eutrofieringen som kvävenedfallet orsakar, har växtplatserna växt igen och deras markyta är på många ställen täckt av ett tjockt lager organiskt material. Nipsippspopulationen har också minskat alarmerande mycket under de närmaste årtiondena och arten är numera starkt hotad.

Sju Natura 2000-områden där nipsippan fortfarande förekommer var med i projektet. Från växtplatserna och i deras omedelbara närhet har tagits bort skuggande trädbestånd och det organiska markskiktet med grävmaskin, hackor och metallräfsor. Vissa platser brändes dessutom, vilket förbättrar nipsippsplantornas växtförhållanden.

På skötselytorna planterades åren 2016–2019 nipsippsplantor som härstammar från områdets egen population och frön såddes. Man följer med hur plantorna klarar sig enligt den uppföljnings- och utplanteringsplan som gjodes upp i projektet. Våren 2018 stod de planterade nipsipporna redan i blom.

Senast uppdaterad 21.2.2022