Ilmakuva järvestä ja metsäisista saarista.
Pihlajaveden saaristoa Saimaalla. Kuva: Jari Ilmonen.

Ajankohtaista

Saimaan hakemus sai verkkokyselyssä vastaajien tuen (tiedote 29.11.2021)

UNESCO:n maailmanperintösopimuksen tarkoituksena on turvata maapallon arvokkaimpien kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden säilyminen. Suomessa on nykyisellään seitsemän maailmanperintökohdetta, joista kuusi on kulttuurikohteita ja yksi luontokohde. Valtioiden kansallisiin aieluetteloihin lisätään kohteita, joiden arvioidaan täyttävän maailmanperintösopimuksen yleismaailmallisen erityisarvon vaatimuksen. Suomi päivitti UNESCO:n aieluettelonsa vuoden 2021 alussa ja Saimaan norppasaaristot lisättiin aieluetteloon luontokohteena. Aieluetteloon lisäämisen jälkeen on mahdollista hakea maailmanperintöstatusta kohteelle. Tämän hankkeen tarkoituksena on valmistella varsinainen kohdehakemus UNESCO:lle.

Saimaan norppasaarten kohdehakemuksen yleismaailmallinen erityisarvo perustuu Saimaalle eristyksiin jääneen kotoperäisen uhanalaisen saimaannorpan ainutlaatuisuuteen ja poikkeukselliseen evoluutioon. Kohdehakemus pohjautuu olemassa oleviin kansallispuistoihin ja perustettuihin luonnonsuojelualueisiin, keskeisimpänä näistä Natura 2000 -verkosto, jonka sisälle alue tulisi sijoittumaan.

Hanke on alkanut vuoden 2021 alussa. Hakemusprosessi on monivaiheinen ja ensimmäinen esitarkastusvaihe tapahtuu vuoden 2022 aikana. Tämän esitarkastuksen eteneminen vaikuttaa muuhun aikatauluun, ja alustavana tavoitteena on, että UNESCOn maailmanperintökomitea saisi lopullisen Saimaan norppasaaristojen kohdehakemuksen käsiteltäväkseen vuonna 2025. Hankkeen aikana osallistetaan kohteen suunnittelussa laajasti paikallisia asukkaita ja eri toimijoita alueella.

Vuoden 2021 tilaisuudet

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana kuultiin kohteen suunnittelusta paikallisia asukkaita ja eri toimijoita alueella. Tammi- ja marraskuussa järjestettiin webinaareja kuntien ja kaupunkien valtuustoille. Kesäkuussa järjestetyissä kaikille avoimissa webinaareissa kerrottiin Saimaan maailmanperintöhankkeesta: mitä maailmanperintökohteen saaminen tarkoittaisi ja millaisia vaikutuksia sillä olisi alueelle. Webinaareissa kuultiin myös Merenkurkun maailmanperintökohteen toimijoiden kokemuksia.

Ensimmäinen webinaari torstaina 17.6.2021 oli suunnattu ensisijaisesti Saimaan Natura-alueille sijoittuvien maa- ja vesialueiden omistajille. Toiseen webinaariin 22.6.2021 olivat lämpimästi tervetulleita kaikki toimijat Saimaan norppasaariston alueelta. Toiveena oli maa- ja vesialueen omistajien lisäksi tavoittaa paikallisia asukkaita, mökkiläisiä, yrittäjiä, matkailutoimijoita, järjestöjä sekä alueen muita eturyhmiä kuulemaan ja keskustelemaan lisää hankkeesta.

Kevään ja kesän aikana 2021 kartoitettiin myös paikallisten mielipiteitä Saimaan maailmanperintöhankkeesta verkkokyselyllä. Verkkokyselyssä hanke sai noin 80 %:n kannatuksen vastaajien keskuudessa.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Kohteen suunnittelussa ovat mukana:

 • Ympäristöministeriö
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Pohjois-Karjalan maakuntaliito
 • Etelä-Karjalan liitto
 • Pohjois-Savon liitto
 • Etelä-Savon ELY-keskus
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Joensuun, Kiteen, Lappeenrannan, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden kaupungit
 • Heinäveden, Juvan, Liperin, Puumalan, Rantasalmen, Ruokolahden, Rääkkylän, Savitaipaleen, Sulkavan ja Taipalsaaren kunnat

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallitus, Luontopalvelut.

Erikoissuunnittelija Meeri Koivuniemi, puh. 0206394158, meeri.koivuniemi@metsa.fi

Lisätietoja

Lehtiartikkeleita ja tiedotteita

Päivitetty viimeksi 23.12.2021