Julkaistu 29.11.2021

Saimaan norppasaariston maailmanperintökohteen hakemus sai verkkokyselyssä vastaajien tuen

Paikallisten mielipiteitä Saimaan maailmanperintöhankkeesta on kartoitettu verkkokyselyllä. Vastaajista noin 80 prosenttia kannatti maailmanperintökohteen hakemista. Maailmanperintöluettelon hakemuksen valmistelu on syksyn aikana edennyt ensimmäiseen esitarkastusvaiheeseen.

Saimaannorpan pää veden pinnalla.
Saimaannorppa. Kuva: Meeri Koivuniemi.

”Viime kesänä avoinna olleen kyselyn tuloksena saatiin tärkeää palautetta Saimaan maailmanperintöhankkeesta sekä alueellista tietämystä paikallisilta ihmisiltä. Hanketta pidettiin hyvin merkittävänä ja ajankohtaisena laajan vastaajajoukon kesken. Kyselyssä nousi laajasti esiin paikallisten huoli alueen luonnontilan heikkenemisestä, etenkin alueelle suunnitellun kaivostoiminnan takia. Maailmanperintökohteesta toivottiin ratkaisua tähän, sillä kansainvälisten ja kansallisten linjausten mukaan ainutlaatuisilla maailmanperintökohteilla ei tehdä malminetsintää eikä kaivosteollisuutta”, kertoo puistonjohtaja Matti Hovi Metsähallitukselta.

Saimaan hienoiksi arvoiksi kyselyssä koettiin erityisesti maailmanperintöluettelon hakemuksenkin perustana oleva saimaannorppa sekä Saimaan luonnon kauneus ja puhtaus. Lisäksi vastauksissa korostettiin lukuisia Saimaan hienoja ominaisuuksia kuten kohteen lajien monimuotoisuutta, kotoperäisiä lajeja, puhdasta vettä ja tärkeyttä säästää tämä perintö seuraaville sukupolville.  Useita vastaajia yhdisti se, että Saimaata pidettiin maailmanlaajuisesti ainutlaatuisena, mikä onkin ehtona maailmanperintöluetteloon pyrkiville kohteille.

”Näitä tärkeitä arvoja tuodaan saimaannorpan ainutlaatuisuuden rinnalla esiin hakemuksessa sekä mahdollisen maailmanperintökohteen toiminnassa tulevaisuudessa. Maailmanperintöluetteloon pääseminen lisäisi Saimaan norppasaariston ja sen arvojen tunnettavuutta. Samalla se toisi alueen toimijat yhä tiiviimmin yhteen toimimaan näiden Saimaan merkittävien arvojen säilyttämisen puolesta, vaikka maailmanperintökohteen hakemuksen tuleekin pohjautua jo olemassa oleviin saimaannorpan ja Saimaan suojelukeinoihin”, kertoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Syksyn 2021 aikana hankkeessa on käynnistetty yhdessä kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n kanssa hakemusprosessin ensimmäinen esitarkastusvaihe, jossa käydään vuoden 2022 aikana läpi kohteen keskeiset näkökulmat. Kansainväliset asiantuntijat myös tutustuvat esitettyyn maailmanperintökohteeseen ensi keväänä Saimaalla.  Esiarviointi antaa maailmanperintökohteiden hakemusten valmistelijoille tukea jo heti hakemusprosessin alussa ja edistää kohteiden mahdollisuuksia edetä hakemusprosessissa. Tarkastuskierroksen lopuksi IUCN:ltä saadaan palautetta Saimaan norppasaaristoon liittyvistä suunnitelmista.

Lisätietoja