Julkaistu 8.9.2020

Tolpanvaaran tuulipuiston kauppa sai viimeisen silauksen

Metsähallitus ja Enefit Green, Eesti Energian uusiutuvan energian tytäryhtiö, ovat sopineet viimeisistä Pudasjärven Tolpanvaaran tuulivoimapuiston kauppaan liittyvistä yksityiskohdista kaikkien tuulipuiston lupien tultua lainvoimaisiksi.

Kauppa perustuu Metsähallituksen ja Enefit Greeniin vuonna 2018 tekemään aiesopimukseen, jossa kaupan ehtona oli lupien lainvoimaisuus.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että merkittävä kansainvälinen toimija kiinnostui kohteestamme ja jälleen yksi kehittämistämme tuulipuistoista lähtee rakentumaan, Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg sanoo.

Enefit Green etsii mahdollisuuksia laajentaa uusiutuvan energian tuotantoaan Itämeren ympärysmaissa, myös Suomessa. – Tolpanvaara on rakentamisvalmis paikka hyvällä sijainnilla. Lisäksi toiminnan laajentamista Suomeen puolisivat maan hyvä investointi-ilmapiiri ja vakaa markkinatilanne, Enefit Greenin toimitusjohtaja Aavo Kärmas sanoo.

– Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan Tolpanvaaran tuulipuiston rakentaminen alkaa jo ensi vuonna ja puisto on valmis 2023, Kärmas arvioi. Tuulipuistohankkeen omistaja on Enefit Greenin suomalainen tytäryhtiö Tolpanvaara Wind Farm Oy.

– Puistossa on 22 tuulivoimalan rakennuspaikkaa ja sen teho on 72 megawattia, Kärmas vahvistaa

– Olemme avoimia yhteistyölle sidosryhmien ja suurten sähkönkuluttajien kanssa, jotka ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista sähkön ostosopimuksista, Kärmas sanoo.

Metsähallituksen tavoitteena kolminkertaistaa tuulivoima valtion alueilla

– Hallinnoimillamme valtion mailla on tällä hetkellä asennettuna 91 tuulivoimalaa. Näiden voimaloiden yhteenlaskettu teho on noin 250 MW ja viime vuonna ne tuottivat sähköä noin 800 000 megawattituntia, Hallenberg kertoo.

Metsähallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on kolminkertaistaa valtion alueille asennettu tuulivoimakapasiteetti vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa Metsähallituksen vastuullista ilmasto-ohjelmaa. Vuosina 2021-2022 valtion maille rakentuu ainakin 61 uutta tuulivoimalaa. Ne sijoittuvat pääosin Kainuuseen.

– Tuulivoima on tärkeä tulonlähde monille kunnille ja myös sen positiivisen ilmastovaikutuksen markkinaetu on havaittu useissa kunnissa. Kaavoitus on yhteistyötä meidän sekä kuntien ja kuntalaisten kanssa. Luonnon monimuotoisuuden lisäksi kaavoitusprosessissa huomioidaan laajasti myös eri elinkeinojen ja tuulivoiman yhteensovittamismahdollisuudet, Hallenberg kertoo.

Metsähallituksen roolina on kehittää hankkeet rakennusvalmiiksi. Se tarkoittaa sitä, että se etsii tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, vie läpi ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavoitusprosessit, tekee voimaloiden sijoittelusuunnitelman, suunnittelee tiestön ja sähköliittymät ja hakee monenlaisia tarvittavia lupia, mm. rakennusluvat. Metsähallitus vastaa myös näiden toimenpiteiden kustannuksista.

– Näiden vaiheiden jälkeen kilpailutamme hankkeen ja myymme hankeoikeudet. Ostaja voi olla kotimainen tai ulkomainen. Maa ei vaihda omistajaa, vaan se säilyy valtiolla ja me perimme siitä vuokraa, joka muodostaa osan Metsähallituksen valtiolle tulouttamasta tuloksesta, Hallenberg selvittää.

Lisätiedot

Johtaja Tuomas Hallenberg, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 528 6069, tuomas.hallenberg@metsa.fi

Tuulivoimapäällikkö Otto Swanljung, Metsähallitus, 040 560 1715, otto.swanljung@metsa.fi

Priit Luts, media representative, Enefit Green, +372 52 33 014, priit.luts@energia.ee

 

Enefit Green on Eesti Energia -konserniin kuuluva uusiutuvan energian yritys, jolla on tällä hetkellä yhteensä 20 tuulipuistoa neljässä maassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, sekä 4 yhteistuotantolaitosta, 36 aurinkovoimalaa, pellettitehdas ja vesivoimalaitos. Uusiutuvan energian tuotannon kasvu edistää Eesti Energian strategista tavoitetta tuottaa 43 prosenttia sähköstä ja lämmöstä uusiutuvista lähteistä vuonna 2024.