Julkaistu 21.12.2018

Metsähallituksen Karstulan tuulivoimapuistohanke sai toteuttajan

Metsähallitus ja uusiutuvan energian yhtiö OX2 ovat sopineet Karstulan Korkeakankaan tuulivoimapuistohankkeen projektioikeuksien kaupasta. OX2 ostaa hankkeen tavoitteenaan rakentaa sinne lupaehtojen mukaiset yhdeksän tuulivoimalaa.

Korkeakankaan tuulivoimapuiston yhteenlaskettu teho tulee olemaan noin 30 megawattia. Yhdeksästä voimalasta kaksi sijaitsee yksityismailla ja loput Metsähallituksen hallinnoimilla valtion mailla. Voimaloiden suurin sallittu lakikorkeus on 230 metriä.

Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä huoltoteistä sekä sähköasemasta, jolta sähkö siirretään uudella 110 kV:n voimajohdolla valtakunnan verkkoon. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.

Korkeakankaan tuulivoimapuistoalue sijaitsee reilun kymmenen kilometrin päässä Karstulan keskustasta. Tuulivoima-alue pysyy valmistumisensa jälkeen edelleen myös pääosin metsätaloustalous- ja virkistyskäytössä.

Tuulivoimatuotantoon sopivien paikkojen kartoittaminen ja jatkojalostaminen valtion maa- ja vesialueilla on osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa. ”Tuulivoiman lisääminen on yksi Suomen tehokkaimmista keinoista vähentää päästöjä kustannustehokkaasti”, Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Pertti Tapio kertoo. ”Valtion maa- ja vesialueiden hyödyntäminen tuulivoimatuotantoon on osa viisasta ilmastopolitiikkaa”, Tapio jatkaa.

”Metsähallituksen mailla on toiminnassa jo liki 100 tuulivoimalaa. Haluamme olla myös jatkossa merkittävä mahdollistaja ja ratkaisuiden tuottaja uusiutuvan energian tuotannossa maassamme”, Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg kiteyttää.

”Korkeakankaan tuulivoimahanke on oiva lisä OX2:n vuoden 2019 hankeportfolioon. Aiomme jatkaa tukivapaiden tuulivoimahankkeiden toteuttamista Suomessa lokakuussa julkaistun IKEA-diilin tapaan”, kertoo OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen.

Tuulivoima Suomessa

Vuoden 2017 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 2044 MW. Kapasiteetilla tuotettiin sähköä 4,8 TWh, joka vastasi 5,6 prosenttia maamme sähkönkulutuksesta. Samalla määrällä sähköä voitaisiin kattaa Suomen suurimman sähkönkäyttäjäkunnan Helsingin koko vuoden sähköntarve. Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Lisätiedot

Metsähallitus Kiinteistökehitys, tuulivoimapäällikkö, Pertti Tapio, 040 510 5302, pertti.tapio@metsa.fi

OX2, Maajohtaja, Teemu Loikkanen, 050-373 6243, teemu.loikkanen@ox2.com

Metsähallitus on monipuolisen biotalouden edelläkävijä. Olemme valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta. Hoidamme ja kehitämme vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa.

OX2 on konserni, joka toimii uusiutuvan energian sekä kiertotalouden ja jätteidenkäsittelyn aloilla. Konserni tarjoaa kestäviä ja taloudellisesti houkuttelevia tuotteita ja palveluja teollisen tuulivoiman, hajautettujen energiaratkaisujen ja biokaasuntuotannon aloilta. Tarjoamalla lisää uusiutuvaa energiaa ja kehittämällä orgaanisen jätteen kierrätystä OX2 edistää siirtymistä kohti uusiutuvan energian tuotantoa ja kiertotaloutta. OX2:lla on yli 100 työntekijää, jotka työskentelevät Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Liettuassa, Ranskassa ja Saksassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 230 miljoona euroa.