Julkaistu 27.6.2018

Metsähallitus luo edellytyksiä puhtaan energian tuotannolle – myy Piiparinmäen-Murtomäen yli 200 MW:n tuulivoimahankkeen Ilmatar Energylle

Metsähallitus ja Ilmatar Energy Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan suomalaisen Ilmatar Windpower Oyj:n sekä ranskalaisen Omnes Capitalin hallinnoiman Capenergie 3 -rahaston yhteisyritys Ilmatar Energy Oy ostaa Metsähallitukselta Pyhännän ja Kajaanin kuntien alueella sijaitsevan Piiparinmäen-Murtomäen tuulivoimahankkeen.

”Sopimus on Metsähallitukselle merkittävä, vuosia jatkuneen työn tulos. Tuulivoimaprojektien markkinatilanne on ollut uusiutuvan energian muuttuneen tukipolitiikan vuoksi epäselvä. Olemme todella iloisia siitä, että löysimme projektillemme vastuullisen toteuttajan”, Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg sanoo.

”Ilmattaren ja Metsähallituksen arvot ovat hyvin samanlaiset. Teemme kumpikin töitä vähäpäästöisen energian puolesta”, Hallenberg sanoo.

”Rakennutettuamme tämän valtion maille ensiluokkaisesti kehitetyn tuulivoimahankkeen, pystymme tarjoamaan teollisen kokoluokan asiakkaillemme puhdasta sähköenergiaa edullisesti ja luotettavasti. Samalla lisäämme merkittävästi energiantuotannon kotimaisuutta ja vähennämme päästöjä”, Ilmatar Energy Oy:n toimitusjohtaja Erkka Saario toteaa.

Tuulivoimatuotantoon sopivien paikkojen kartoittaminen ja jatkojalostaminen valtion mailla on osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa. ”Tuulivoima on edullisinta uusiutuvaa energiaa, eivätkä hallituksen energiatavoitteet täyty ilman sitä. Koemme, että olemme eturintamassa luomassa mahdollisuuksia puhtaammalle energiantuotannolle”, Hallenberg jatkaa. ”Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että tuulivoiman tuotanto on kehittynyt markkinaehtoiseksi ja tämäkin sopimus pystyttiin solmimaan ilman varmaa tietoa tukijärjestelmästä”, Hallenberg korostaa.

Piiparinmäen-Murtomäen projektiin kuuluu kaksi tuulipuistoa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 200 MW:a. Kokonaisuus on yksi Suomen suurimmista tuulipuistoista. ”Valtion mailla on tällä hetkellä toiminnassa 91 tuulivoimalaa, joiden tuottama energia vastaa noin 45 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta”, Hallenberg kertoo.

Piiparinmäessä on 41 turbiinipaikkaa ja Murtomäessä 9 turbiinipaikkaa. Rakennettavien tuulivoimaloiden kärkikorkeus saa olla korkeintaan 230 metriä. Pyhännän ja Kajaanin kaavat ja rakennusluvat Piiparinmäen 41 turbiineille ovat lainvoimaiset, mutta Murtomäen kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen toukokuussa 2018. Rakennustyöt Piiparinmäki-Murtomäellä alkavat aikaisintaan vuonna 2019.

Tuulipuisto kytkeytyy Loiste Sähköverkko Oy:n myöhemmin rakennettavaan alueverkkoon. Ilmatar ja Loiste ovat alustavasti sopineet verkkoliitynnän toteuttamisesta.

Metsähallituksen tehtävänä on hallinnassaan olevien valtion alueiden varaaminen ja jalostaminen tuulivoimatoimintaan sopiviksi, aktiivinen hankekehitys ja alueiden vuokraus. Metsähallitus luovuttaa tuulivoimaloiden rakentamisoikeuden varaus- ja käyttöoikeussopimuksilla.

”Tuulivoiman maankäyttötarpeet sovitetaan yhteen muiden valtion maiden käyttömuotojen kanssa jo luonnonvarasuunnitelmatasolla”, Hallenberg kertoo.

Lisätiedot

Metsähallitus Kiinteistökehitys, johtaja, Tuomas Hallenberg, 040 528 6069, tuomas.hallenberg@metsa.fi

Metsähallitus Kiinteistökehitys, tuulivoimapäällikkö, Pertti Tapio, 040 510 5302, pertti.tapio@metsa.fi

Ilmatar Energy Oy, toimitusjohtaja Erkka Saario, 040 355 7007, erkka.saario@ilmatarwind.fi

Ilmatar Windpower Oyj, hallituksen puheenjohtaja Kalle Pykälä, 040 900 5309, kalle.pykala@ilmatarwind.fi

Tuulivoima Suomessa

Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli toiminnassa 700 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 2044 MW. Ne tuottivat noin 5,6 prosenttia Suomessa vuonna 2017 kulutetusta sähköstä.

Metsähallitus on monipuolisen biotalouden edelläkävijä. Olemme valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta. Hoidamme ja kehitämme vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa.

Kiinteistökehitys on Metsähallituksen liiketoiminnan vastuualue. Se vastaa kiinteistöomaisuuden hankinnasta, luovutuksesta ja vuokrauksesta sekä kaavoitusasioista. Lisäksi Kiinteistökehitys harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa hanke- ja kehitystoimintaa sekä kaivannaisliiketoimintaa.

Kiinteistökehityksen hoitama kiinteistöliiketoiminta kasvattaa valtion maa- ja vesiomaisuuden arvoa ja luo edellytyksiä monipuoliselle biotaloudelle sekä paikalliselle yrittäjyydelle ja luonnossa virkistäytymiselle.

Ilmatar Windpower Oyj on Ilmatar-konsernin emoyhtiö, yksityisomisteinen suomalainen teollisen tuulivoiman elinkaaritoimija, joka kehittää, rakennuttaa, omistaa sekä operoi tuulivoimapuistoja. Yhtiöllä on Ilmatar Energy-omistuksensa lisäksi merkittävä tuulivoimahankeportfolio.

Ilmatar Energy Oy on suomalainen yhteisyritys, jonka omistavat ranskalaisen Omnes Capitalin hallinnoima Capenergie 3 –rahasto sekä Ilmatar Windpower Oyj. Yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa ja operoida 1.000 MW:a tuulivoimakapasiteettia Suomessa.