Julkaistu 17.6.2020

Poikkeuksellisen aktiivista kalastusta valvotaan tehostetusti

Kalastus on lisääntynyt kevään ja alkukesän aikana huomattavasti edellisvuosista. Tammi-toukokuun aikana kalastonhoitomaksuja lunastettiin yli 30 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Juhannusviikolta alkaen kalastuksen valvonta tehostuu useilla vesialueilla. Metsähallitus muistuttaa, että kalastonhoitomaksu tulee pystyä todistamaan valvojalle kalastaessa.

Kalastonhoitomaksujen menekistä päätellen kalastajia liikkuu vesillä keskikesän koittaessa enemmän kuin aiempina vuosina. Maaliskuussa kalastonhoitomaksuja lunastettiin yli 50 % viime vuoden maaliskuuta enemmän. Sekä huhti- että toukokuussa maksaneiden määrä ja kertynyt tuotto olivat edelleen yli 30 % viime vuoden vastaavia kuukausia enemmän. Menekkiin on vaikuttanut muun muassa poikkeusolojen tuomat muutokset vapaa-ajan viettoon.

Kalastonhoitomaksusta ja muista tarvittavista kalastusluvista tulee olla kalastaessa mukana todiste. Todisteeksi kalastonhoitomaksun suorittamisesta käy maksukuitti joko sähköisenä tai paperisena, tai vuosimaksun suorittaneille postitettavassa Suomu-lehdessä oleva kalastuskortti. Maksun voi esittää myös kesäkuun alussa julkaistusta Eräluvat-mobiilisovelluksesta. Lisäksi tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyys.

− Harrastuksen pariin on tullut tänä keväänä paljon uusia kalastajia, joille käytäntö ei ole välttämättä tuttu asia. Luvatta kalastamisesta on kalastuslakiin perustuen seurauksena 100 euron rikesakko. Myös iän perusteella maksusta vapautettujen tulee varautua valvontatilanteessa osoittamaan ikänsä, muistuttaa Metsähallituksen ylitarkastaja Juha Ahonen.

Virkansa puolesta kalastusta valvovat poliisi, Metsähallitus, Rajavartiolaitos ja Tulli. Metsähallitus palkkaa kesäisin erätarkastajien avuksi useita kausivalvojia valvomaan kalastusta valtion vesillä. Tänä kesänä vahvistusta on Lapin, Pohjanmaa-Kainuun ja Saimaan alueilla. Lisäksi valvontaa tekevät tuhannet osakaskuntien, kuntien ja kalatalousalueiden tehtäväänsä valtuuttamat kalastuksenvalvojat.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18—64-vuotias ja kalastaa muuten kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Kalastonhoitomaksun voi ostaa Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteesta www.eraluvat.fi, Eräluvat-sovelluksella, palvelunumerosta 020 69 2424, R-kioskeista sekä Metsähallituksen luontokeskuksista.

Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat maa- ja metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset myöntävät varoja kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon, kalastuksenvalvontaan, kalastusharrastuksen edistämiseen, järjestöille neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden toimintaan sekä omistajakorvauksiin.

Lue lisää kalastonhoitomaksusta (eraluvat.fi).

Lisätietoja:

Kirsi Suojoki, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, kirsi.suojoki@metsa.fi, puh. 040 186 5875

Mika Laakkonen, projektipäällikkö, Metsähallitus, mika.laakkonen@metsa.fi, puh. 040 589 7559

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry