Julkaistu 18.1.2024

Metsähallitus palkitsi yrityksiä työn laadusta merkittävällä summalla

Metsähallitus on jo usean vuoden ajan kannustanut puunkorjuun ja kaivinkonemuokkauksen sopimusyrityksiään hyvään työn jälkeen maksamalla laatupalkkioita. Vuoden 2023 hyvien työsuoritusten palkkiosumma oli 422 000 euroa, ja se jakautui 19 yritykselle. 

Metsähallitus teettää kaiken puunkorjuutyön ja kaivinkoneella tehtävän maanmuokkauksen yrityksillä. Urakointipalvelut hankitaan alan yrityksiltä palveluina hankintakilpailun kautta.  

”Meille Metsähallituksessa laadukas työ eri urakointilajeissa on tärkeää, ja yrityksille maksettavan laatupalkkion kautta haluamme kannustaa mahdollisimman hyvään työn laatuun. Tämä on myös yksi keino lisätä Metsähallituksen houkuttelevuutta hankintakilpailussa”, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Pasi Korteniemi.  

Rahallisen palkkion suuruus vaihtelee 2–4 prosentin välillä yritykselle vuonna 2023 maksetuista urakointimaksuista.  

Laatupalkkiot ovat hyödyttäneet kaikkia osapuolia 

Metsähallitus Metsätalous Oy on maksanut laatupalkkioita puunkorjuun ja kaivinkonemuokkauksen sopimusyrittäjilleen jo useana vuonna. 

”Laatupalkkio on saanut yrittäjät tavoittelemaan hyvää laatua ja näin puunkorjuun laatu kokonaisuutena on parantunut. Yrittäjät ovat kyselleet meiltä, että missä heidän tulee parantaa. Laatupalkkio on tietenkin kulu Metsähallitukselle, mutta hyödyt ovat parantuneen toiminnan laadun myötä selvästi suuremmat. Yrityksille palkkio on tuloa ilman suoria kustannuksia, joten sitä kannattaa tavoitella”, kertoo hankintapäällikkö Vesa Härkönen Metsähallituksesta Pohjanmaa-Kainuun alueelta. 

Metsähallituksen Etelä-Suomen hankintapäällikkö Sami Hakala on samoilla linjoilla: 

”On hienoa nähdä, että laatupalkkiojärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa. Se on todellinen win-win-win-työkalu: Yrittäjien ja Metsähallituksen ohella mallista hyötyvät myös puuta ostavat asiakkaamme, jotka saavat Metsähallitukselta entistäkin parempaa palvelua.” 

Laatupalkkio on osa Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointistrategiaa, jonka keskeisenä ajatuksena on hankkia laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti. 

Lisätietoja:

Puunkorjuu: 
Metsähallitus Metsätalous Oy, hankintapäällikkö Sami Hakala, puh. 040 154 4076 (Etelä-Suomi) 
Metsähallitus Metsätalous Oy, hankintapäällikkö Vesa Härkönen, puh. 0400 291 988 (Pohjanmaa-Kainuu) 
Metsähallitus Metsätalous Oy, hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi, puh. 0400 393 781 (Lappi) 

Kaivinkonemuokkaus: 
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Tanja Oksala, puh. 040 840 6009 (Etelä-Suomi) 
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki, puh. 0400 587 375 (Pohjanmaa-Kainuu) 
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Olli Lipponen, puh. 040 738 4408 (Lappi) 

Aluekohtaiset tiedotteet