Julkaistu 18.1.2024

Metsähallitus palkitsi lappilaisia yrityksiä työn laadusta merkittävällä summalla

Metsähallitus on jo usean vuoden ajan kannustanut puunkorjuun ja kaivinkonemuokkauksen sopimusyrityksiään hyvään työn jälkeen maksamalla laatupalkkioita. Vuoden 2023 hyvien työsuoritusten palkkiosumma oli 422 000 euroa, ja se jakautui 19 yritykselle. 

Metsähallitus teettää kaiken puunkorjuutyön ja kaivinkoneella tehtävän maanmuokkauksen yrityksillä. Urakointipalvelut hankitaan alan yrityksiltä palveluina hankintakilpailun kautta.    

”Meille Metsähallituksessa laadukas työ eri urakointilajeissa on tärkeää, ja yrityksille maksettavan laatupalkkion kautta haluamme kannustaa mahdollisimman hyvään työn laatuun. Tämä on myös yksi keino lisätä Metsähallituksen houkuttelevuutta hankintakilpailussa”, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Pasi Korteniemi.    

Rahallisen palkkion suuruus vaihtelee 2–4 prosentin välillä yritykselle vuonna 2023 maksetuista urakointimaksuista.  

Laatupalkkiot Lapin alueella lähes 70 000 euroa 

Lapin alueella Metsähallituksen puunkorjuuyrittäjille vuoden 2023 töiden osalta maksamat palkkiot olivat yhteensä noin 66 000 euroa. 

”Viime vuonna laatupalkkioon oikeuttavan rajan ylitti kaksi korjuuyritystä. Aiomme ottaa tänä vuonna laatupalkkion kriteerit selkeämmin esille meille urakoivien kanssa, sillä töiden hyvä laatu on kaikkien etu”, sanoo Lapin hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi Metsähallituksesta. 

”Kaivinkonemuokkausten osalta maksettiin Lapin alueella viime vuoden osalta laatupalkkiota yhdelle yritykselle, summaltaan 2500 euroa”, kertoo Lapin metsänhoitopäällikkö Olli Lipponen Metsähallituksesta. 

Laatupalkkio on osa Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointistrategiaa, jonka keskeisenä ajatuksena on hankkia laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti. 

Lisätietoja Lapin alueelta: 

Metsähallitus Metsätalous Oy, hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi, puh. 0400 393 781 
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Olli Lipponen, puh. 040 738 4408