Julkaistu 18.1.2024

Metsähallitus palkitsi yrityksiä työn laadusta merkittävällä summalla Pohjanmaalla ja Kainuussa

Metsähallitus on jo usean vuoden ajan kannustanut puunkorjuun ja kaivinkonemuokkauksen sopimusyrityksiään hyvään työn jälkeen maksamalla laatupalkkioita. Vuoden 2023 hyvien työsuoritusten palkkiosumma oli 422 000 euroa, ja se jakautui 19 yritykselle. 

Metsähallitus teettää kaiken puunkorjuutyön ja kaivinkoneella tehtävän maanmuokkauksen yrityksillä. Urakointipalvelut hankitaan alan yrityksiltä palveluina hankintakilpailun kautta.    

”Meille Metsähallituksessa laadukas työ eri urakointilajeissa on tärkeää, ja yrityksille maksettavan laatupalkkion kautta haluamme kannustaa mahdollisimman hyvään työn laatuun. Tämä on myös yksi keino lisätä Metsähallituksen houkuttelevuutta hankintakilpailussa”, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Pasi Korteniemi.    

Rahallisen palkkion suuruus vaihtelee 2–4 prosentin välillä yritykselle vuonna 2023 maksetuista urakointimaksuista. 

Laatupalkkiot Pohjanmaa-Kainuun alueella lähes 270 000 euroa 

Metsähallitus Metsätalous Oy on maksanut laatupalkkioita puunkorjuun ja kaivinkonemuokkauksen sopimusyrityksilleen jo useana vuonna. 

”Laatupalkkio on saanut yrittäjät tavoittelemaan hyvää laatua ja näin puunkorjuun laatu kokonaisuutena on parantunut. Yrittäjät ovat kyselleet meiltä, että missä heidän tulee parantaa. Laatupalkkio on tietenkin kulu Metsähallitukselle, mutta hyödyt ovat parantuneen toiminnan laadun myötä selvästi suuremmat”, kertoo hankintapäällikkö Vesa Härkönen Metsähallituksesta Pohjanmaa-Kainuun alueelta. 

Vuodelta 2023 Pohjanmaa-Kainuun alueella Metsähallituksen puunkorjuun yrityksille maksamat laatupalkkiot olivat yhteensä 248 000 euroa, ja summa jakaantui kahdeksalle yritykselle. 

”Yrityksille palkkio on tuloa ilman suoria kustannuksia, joten sitä kannattaa tavoitella. Useimmiten korkea laatu puunkorjuuyrityksessä saavutetaan lähes samalla vaivalla ja kustannuksin kuin ns. normaali laatu, kun asenne on kohdallaan”, toteaa Härkönen. 

Kaivinkonemuokkauksen laatupalkkioita maksettiin kaiken kaikkiaan seitsemälle yritykselle koko Suomessa.  

”Meillä Pohjanmaa-Kainuun alueella kaivinkonemuokkauksessa palkkioita maksettiin neljälle yritykselle, yhteensä noin 20 500 euroa”, kertoo metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki Metsähallituksesta Pohjanmaa-Kainuun alueelta. 

Laatupalkkio on osa Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointistrategiaa, jonka keskeisenä ajatuksena on hankkia laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti. 

Lisätietoja Pohjanmaan-Kainuun alueelta: 

Metsähallitus Metsätalous Oy, hankintapäällikkö Vesa Härkönen, puh. 0400 291 988  
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki, puh. 0400 587 375