Julkaistu 18.1.2024

Metsähallitus palkitsi eteläsuomalaisia yrityksiä merkittävällä summalla työn laadusta

Metsähallitus on jo usean vuoden ajan kannustanut puunkorjuun ja kaivinkonemuokkauksen sopimusyrityksiään hyvään työn jälkeen maksamalla laatupalkkioita. Vuoden 2023 hyvien työsuoritusten palkkiosumma oli 422 000 euroa, ja se jakautui 19 yritykselle. 

Metsähallitus teettää kaiken puunkorjuutyön ja kaivinkoneella tehtävän maanmuokkauksen yrityksillä. Urakointipalvelut hankitaan alan yrityksiltä palveluina hankintakilpailun kautta.   

”Meille Metsähallituksessa laadukas työ eri urakointilajeissa on tärkeää, ja yrityksille maksettavan laatupalkkion kautta haluamme kannustaa mahdollisimman hyvään työn laatuun. Tämä on myös yksi keino lisätä Metsähallituksen houkuttelevuutta hankintakilpailussa”, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Pasi Korteniemi.   

Rahallisen palkkion suuruus vaihtelee 2–4 prosentin välillä yritykselle vuonna 2023 maksetuista urakointimaksuista. 

Laatupalkkiot Etelä-Suomen alueella 86 000 euroa 

Metsähallitus Metsätalous Oy on maksanut laatupalkkioita puunkorjuun ja kaivinkonemuokkauksen sopimusyrityksilleen jo useana vuonna. Etelä-Suomen alueella Metsähallituksen puunkorjuun yrityksille vuoden 2023 töistä maksamat palkkiot olivat yhteensä 77 000 euroa, ja summa jakaantui kahdelle yritykselle.  

”On hienoa nähdä, että laatupalkkiojärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa. Se on todellinen win-win-win-työkalu: Yrittäjien ja Metsähallituksen ohella mallista hyötyvät myös puuta ostavat asiakkaamme, jotka saavat Metsähallitukselta entistäkin parempaa palvelua”, toteaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n hankintapäällikkö Sami Hakala Etelä-Suomen alueelta. 

Kaivinkonemuokkauksen laatupalkkioita maksettiin kaiken kaikkiaan seitsemälle yrittäjälle koko Suomessa.  

“Etelä-Suomessa laatupalkkioita maksettiin kahdelle yrittäjälle, yhteensä noin 9 000 euroa”, kertoo metsänhoitopäällikkö Tanja Oksala

Laatupalkkio on osa Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointistrategiaa, jonka keskeisenä ajatuksena on hankkia laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti.  

Lisätietoja Etelä-Suomen alueelta:  

Metsähallitus Metsätalous Oy, hankintapäällikkö Sami Hakala, puh. 040 154 4076 
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Tanja Oksala, puh. 040 840 6009