Julkaistu 17.7.2020

Hiidenportin kansallispuiston rotkolla kavutaan nyt uusia rappuja pitkin – myös nelijalkaiset retkikumppanit huomioitu

Kesän maastotyöt Hiidenportin kansallispuistossa Sotkamossa etenevät suunnitellusti. Kansallispuiston suosituimman nähtävyyden, rotkolaakson, ylityspaikalta löytyy nyt uudet rappuset. Tällä hetkellä työmiehet ahkeroivat uusien pitkosten kanssa.

Hiidenportin rotkon kautta kulkevat portaat on uusittu. Uusien portaiden askelmat ovat metalliritilää. Ritilän laidassa kulkee kuminen kaista nelijalkaisia retkikumppaneita varten.

Retkeilijä nousee koiran kanssa metallisia portaita pitkin ylös. Portaissa puukaiteet.
Hiidenportin rotkon portaisiin on rakennettu oma muoviluiska nelijakaisille retkikumppaneille. Kuva: Sini Salmirinne.

Retkeilijä ja koira kulkevat uusia portaita. Portaissa on puiset kaiteet, teräsportaat ja koirille oma kulkuväylä.

Porttilammen purettujen puuportaiden tilalle on muotoiltu kulkemista helpottavaa polkua paikalta löytyvistä kivistä. Työmiehet jatkavat kunnostustöitä Urpovaaran reitillä. Puistoon koillisen suunnasta tulevan Urpovaaran reitin pitkokset uusitaan entisille paikoilleen.

Hiidenportin ja monen muun kotimaisen retkikohteen korjausvelkaa kurotaan umpeen eduskunnan myöntämillä tulevaisuusinvestointivaroilla. Suurin osa Hiidenportin töistä hoidetaan Metsähallituksen Luontopalvelujen omin voimin, mutta kunnostukset tarjoavat töitä myös paikallisille yrittäjille.

Retkeilijä uusien portaiden alla. Portaat kiemurtelevat ylös jyrkkää rinnettä.

Retkeilijä seisoo kallioisessa laaksossa, edessä ylös rinteeseen nousevat portaat.
Hiidenportin kansallispuiston rotkolaakson uudet portaat. Kuva: Sini Salmirinne.

Hiidenportin pienet eläjät avun ja etsinnän kohteina

Tänä kesänä Hiidenportin kansallispuiston alueella on tehty myös muita töitä kuin retkeilyrakenteiden kunnostamista. Metsähallituksen Luontopalvelut on muun muassa etsinyt kansallispuistosta äärimmäisen uhanalaista hitupihtisammalta (Cephalozia macounii). Hitupihtisammal on Suomen uhanalaisimpiin kuuluva lahopuiden maksasammallaji.

Kartoittaja Timo Kypärä liikkui jo kesäkuussa Hiidenportissa ja sen lähialueilla ja harvinaista lajia löytyi ilahduttavissa määrin. Kypärä palannee Sotkamoon jatkamaan lajikartoituksia vielä syksyllä.

“Hiidenportin sammalkartoitukset ovat osa ympäristöministeriön mittavaa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kokonaisuudessa ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä”, kertoo aluejohtaja Pirkko Siikamäki Metsähallituksen Luontopalveluista.

Myöhemmin tänä vuonna autetaan toista pientä Hiidenportin asukasta. Korpikolva (Pytho kolwensis) on uhanalainen kovakuoriainen, joka hitupihtisammaleen lailla on riippuvainen Hiidenportin alueen kaltaisista aarnimetsistä, vanhoista kuusikoista.

“Talvikauden kantavilla keleillä tulemme auttamaan korpikolvaa kodinhakuhommissa. Kaadamme sopivia järeitä kuusenrunkoja niin, että korpikolvalle löytyy sopiva jatkumo oikean lahoasteen puita”, toteaa Siikamäki.

Työt ovat osa EU-rahoitteista Beetles-LIFE -hanketta.

Lisätietoja:

Hiidenportin kansallispuisto

Beetles-LIFE -hanke