Publicerad 22.9.2022

Kom och utveckla Skärgårdshavets område under Forststyrelsens byevenemang för allmänheten

Uppdaterat: Evenemagen på Utö och Jurmo arrangeras i november.

Forststyrelsens Naturtjänster ordnar evenemang för allmänheten om utarbetandet av en skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavets område på Nötö, Utö, Jurmo, Örö och Högsåra i oktober. Skärgårdens invånare, aktörer och andra intresserade är välkomna med på plats för att förbereda den gemensamma planeringen.

Forststyrelsen utarbetar en skötsel- och användningsplan för sådana områden i Skärgårdshavet som har betydande natur- och rekreationsvärden. Planeringen rör nationalparken samt vissa naturskyddsområden, Natura 2000-områden och privata naturskyddsområden. Planen ligger till grund för hur målen och behoven inom naturvård, rekreation och annat nyttjande samordnas och styrs på en strategisk nivå under 10–15 års tid.

– För att vi ska kunna diskutera lokala frågor ordnar vi evenemang på plats på olika håll i skärgården. Alla är välkomna med och diskutera, ställa frågor och komma med idéer. Under evenemangen berättar vi vad det är fråga om i utarbetandet av en skötsel- och användningsplan och presenterar Forststyrelsens verksamhet inom Skärgårdshavets område, berättar specialplanerare Martina Reinikainen vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Man kan ta ställning till planeringen av skötseln och användningen under hela planeringsprocessen. I början av planeringen är det särskilt viktigt att delta och ge respons så att man hinner behandla ärenden under processen. Under vintern kontaktar Forststyrelsen aktörerna i området. Respons samlas in under möten och evenemang för allmänheten samt genom webbenkäter.

Tidtabell för evenemang för allmänheten 2022

Nötö och de närliggande öarna

Tid: Måndag 10.10, kl. 11.30–14.30
Plats: Nötö skola, Hembygdsgården
Det finns möjlighet att ta sig till evenemanget med förbindelsebåt. Lunchservering ordnas.

Utö och de närliggande öarna

Tid: Måndag 14.11. klo 17–20 
Plats: Utö Havshotel, Enskärsvägen 28

Det finns inte möjlighet att ta sig till evenemanget med förbindelsebåt. På evenemanget serveras kaffe med tilltugg.

Dessutom planerar vi att ordna ett nytt diskussionstillfälle fredagen 3.2.2023 på Nagu Storlandet.

Jurmo och de närliggande öarna

Tid:  Onsdag 16.11. klo 12–15 
Plats: Jurmo Inn, Jurmo byväg 117

Det finns inte möjlighet att ta sig till evenemanget med förbindelsebåt. På evenemanget serveras kaffe med tilltugg.

Örö och de närliggande öarna

Tid: Torsdag 13.10, kl. 13.00–15.30
Plats: Hotell Örö, Kasernvägen
Det finns möjlighet att ta sig till evenemanget med förbindelsebåt. På evenemanget serveras kaffe med tilltugg.

Högsåra och de närliggande öarna

Tid: Fredag 14.10, kl. 11.00–13.00
Plats: Farmors café, Högsåra byväg 58
Det finns möjlighet att ta sig till evenemanget med förbindelsebåt. På evenemanget serveras kaffe med tilltugg.

Evenemangen ordnas med förbehåll för vädret. Vi meddelar om en möjlig annullering genom Skärgårdshavets nationalparks Facebook-sidor samt på projektets hemsida (se nedan). 

Planen fastställs före slutet av 2023

Till samarbetsgruppen för planering av skötseln och användningen hör förutom Forststyrelsen även NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund, kommunerna i området (Kimitoön, Nådendal och Pargas) och Skärgårdshavets biosfärområde.

Målet är att planens utkast ska vara färdigt hösten 2023. Utifrån den respons och de utlåtanden som man fått gör man ändringar, varefter planen färdigställs och skickas till miljöministeriet för att fastställas före utgången av 2023. Planen görs upp som en del av det EU-finansierade projektet Kust-LIFE.

Ytterligare information:

Specialplanerare Martina Reinikainen, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn 040 193 2058, martina.reinikainen(at)metsa.fi

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.