Ihminen kulkee opaskoiran kanssa laudoista rakennettua pitkospuureittiä, kädessä näkövammaisen opaskeppi.
Esteetön luontopolku Kurjenrahkan kansallispuistossa. Kuva: Katri Lehtola.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää esteetöntä matkailua Latviassa, Virossa ja Suomessa vuosina 2019–2021.

Lopputuotoksena oli saada 14 luontokohdetta paremmin saavutettaviksi laajemmalle yleisölle, esimerkiksi liikuntaesteisten ja seniorien käyttöön sekä lastenvaunujen kanssa liikkuville.

Kohteita oli Länsi-Latviassa, Länsi-Virossa ja Suomen eteläisellä rannikkoalueella, esimerkiksi Kurjenrahkan kansallispuistossa, missä kunnostettiin mm. kulkusilta Kuhankuonon kivelle ja tehtiin parempia esteettömiä rakenteita Kurjenpesän alueella.

Hankkeessa laadittiin matkaopas sekä verkkosivusto esteettömistä käyntikohteista näillä seuduilla.

Aistikassi ja sen käyttöopas suoretkiä varten

Kurjenrahkan kansallispuistoon tuleville ala-asteikäisille koottiin hankkeessa ns. aistikassi.
Kassin käyttöön opastaa menetelmäopas. Siinä kerrotaan myös, miten opastustilanteessa tulisi huomioida näkö- ja kuulovammaisuus.

Kurjenrahkan kansallispuistoon esteetön luontopolku

Kurjenrahkan uusi Karpalopolku avattiin Suomen luonnon päivänä 28.8.2021. Esteettömänä se palvelee monia.

Karpalopolku on kuljettavissa pyörätuolilla ja lastenvaunuilla. Parin reitille osuvan nousun takia reitti on luokiteltu vaativaksi ja pyörätuolilla liikkuville suositellaan avustajaa. Opasteissa on huomioitu myös näkövammaisia. Karpalopolkua täydentävät Kurjenpesän esteettömät palvelut.

Esteettömyysseminaari 13.4.2021

Seminaari ”Esteettömästi luontoon – Kuntien mahdollisuudet
yhdenvertaisuuden edistämisessä” järjestettiin webinaarina. Linkkien takaa löytyvät esitykset pdf-muodossa.

Kumppanit ja rahoitus

Päätoteuttaja oli

Kurzeme Planning Region, Latvia (kurzemesregions.lv)

(Latvian ympäristönsuojelun ja alueellisen kehittämisen ministeriön alainen yksikkö).

Kumppaneina olivat

Hankkeen budjetti oli 762 931,78 euroa. Interreg Central Baltic -hanke sai rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.

Yhteystiedot

Suomen osuuden projektipäällikkönä toimi Laura Lehtonen
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
laura.lehtonen@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 1.12.2023