En tillgänglig konstruktion på bryggan i nationalparken. Foto: Laura Lehtonen.

Projektets målsättning är att utveckla turismen för rörelsehindrade i Lettland, Estland och Finland åren 2019–2021.

14 naturobjekt i västra Lettland, västra Estland och sydvästra Finland skall göras mera lättillgängliga för en större allmänhet, såsom för rörelsehindrade, seniorer och att röra sig med barnvagn.

Det skall publiceras en reseguide och internetsidor över lättillgängliga resmål i dessa områden.

I Finland skall göras en förbättrad gångbro till Kuhankuono gränssten i Kurjenrahka nationalpark samt bättre service för rörelsehindrade vid Kurjenpesäområdet.

Partners och finansiering

Ansvarig för projektet är
Kurzeme Planning Region, Lettland (kurzemesregions.lv).

som partner fungerar

Projektets budget utgör 762 931,78 euro. Detta Interreg Central Baltic projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontaktuppgifter

Projektchef för den finska delen Laura Lehtonen
Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster
Tfn +358206394659
laura.lehtonen@metsa.fi

Senast uppdaterad 7.6.2020