Kolme metsäpeuraa, joista etummaisesta näkyy osa selkää, keskimmäisestä korvat ja sarvet ja takimmaisesta korvat ja osa päätä ja kaulaa.
Pohjois-Pohjanmaan suunnitteilla olevan metsäpeura-aidan tarkoitus on sama kuin Kainuussa – auttaa turvaamaan metsäpeuran perimää. Kuva: Milla Niemi, Metsähallitus

Metsäpeuran ja poron risteytymisen ehkäisy on yksi Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelmassa linjatuista toimenpidekokonaisuuksista. Kainuussa metsäpeuroja ja poroja erottaa peura-aita. Projektissa ”Metsäpeuran rotupuhtauden turvaaminen 2017–2019” peura-aita nousi esille mahdollisena keinona turvata metsäpeuran perimää myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Metsähallitus toteutti vuonna 2021 esiselvityksen, jossa arviotiin Pohjois-Pohjanmaan mahdollisen metsäpeura-aidan sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia, alustavia sijoittamisvaihtoehtoja ja toteuttamiskelpoisuutta. Esiselvitysalue rajattiin Puolangan ja Ylikiimingin välille, poronhoitoalueen etelärajan tuntumaan. Koska esiselvityksessä ei tunnistettu aidan rakentamista estäviä ekologisia tai sosiaalisia vaikutuksia ja aita nähtiin edelleen käytännössä ainoana mahdollisena keinona turvata metsäpeuran perimää pitkällä tähtäimellä, edettiin esiselvityksestä varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen syksyllä 2022.

Suunnitteluvaiheessa luonnostellaan peura-aidalle tarkempi sijainti ja ollaan yhteydessä maanomistajiin sekä muihin keskeisiin alueella toimiviin sidosryhmiin kesän ja syksyn 2023 aikana.

Vaikka peura-aidan suunnittelu on käynnissä, voidaan suunnittelutyössä päätyä myös siihen lopputulokseen, että aita ei etene toteutusvaiheeseen.

Lisätietoa

Suunnittelun etenemisestä lisätietoja antaa metsäpeura-asiantuntija

Johannes Jokitalo
johannes.jokitalo@metsa.fi
020 639 4447

Päivitetty viimeksi 1.12.2023