Metsäpeurahirvas ja porohirvas puskevat toisiaan sarvillaan.
Metsäpeura- ja porohirvas ottavat mittaa toisistaan. Kuva: Pekka Kilpeläinen, Metsähallitus

Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) ja tunturipeurasta (R. t. tarandus) kesytetty poro ovat pohjoiselle pallonpuoliskolle levittäytyneen peuran alalajeja. Ne voivat risteytyä ja tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Risteytyminen uhkaa metsäpeurakannan perimää. Kainuussa metsäpeurat ja porot elävät rinnakkain. Niiden sekoittumisen ja risteytymisen ennaltaehkäisy perustuu suurelta osin poronhoitoalueen etelärajalle 1990-luvulla rakennettuun peura-aitaan, mutta myös aidan väärälle puolelle kulkeutuneiden eläinten poistamiseen sekä maastoseurantoihin. Pohjois-Pohjanmaalla sekoittumis- ja risteymäriski on uusi ilmiö. Se on seurausta Suomenselän metsäpeurojen levittäytymisestä poronhoitoaluetta kohti.

Metsähallituksella on vuodesta 2016 lähtien ollut vastuu metsäpeurakannan perimän turvaamisesta eli käytännössä metsäpeuran ja poron risteytymisen estämisestä. Työ on jatkuvaluonteista, mutta sitä on hoidettu toistaiseksi projektimuotoisesti. Metsäpeuran perimän turvaamisesta kerrotaan siksi projektisivulla.

Lisätietoa

Päivitetty viimeksi 1.12.2023