Talvinen maisema ja Kainuun peura-aita. Kuvassa näkyy myös jalankulkijoille tarkoitettu aidan ylitysporras.
Kainuun peura-aitaa. Kuvassa näkyy myös jalankulkijoille tarkoitettu ylitysporras. Kuva: Matti Kela, Metsähallitus

Metsäpeurojen liikkumista Kainuussa ohjaavat sekä Kuhmon ja Suomussalmen kuntien rajalle eli poronhoitoalueen etelärajalle pystytetty peura-aita, että poronhoitoalueella Suomen itärajaa seuraileva poroesteaita. Peura-aidan tehtävänä on pitää peurat ja porot erillään. Paliskuntain yhdistyksen ylläpitämän poroesteaidan tarkoituksena on estää porojen pääsy Venäjälle. Samalla se estää metsäpeurojen pääsyn Venäjän puolelta Suomen poronhoitoalueelle.

Peura-aita rakennettiin vuosina 1993–1996 ja sitä parannettiin Metsästäjäin Keskusjärjestön koordinoimassa, EU:n osarahoittamassa Life-projektissa 1998–2001. Samalla aitaa jatkettiin noin kahden kilometrin verran. Aita peruskorjattiin vuosina 2006–2009. Vastuu peura-aidan rakenteiden kunnossapidosta on Metsähallituksella. Aita tarkastetaan ja huolletaan vuosittain. Akuutit ongelmat, kuten esimerkiksi rikkoutuneet aitaverkot, korjataan mahdollisimman nopeasti.

Peura-aita on nykyisellään 90 kilometriä pitkä. Ihmisten liikkumisen aidan läpi mahdollistavat noin sata porttia ja veräjää. Lisäksi aitaan on tehty vakiintuneiden polkujen kohdalle jalankulkijoille tarkoitettuja ylitysportaita.

Peura-aitaan on rakennettu kaikkiaan kahdeksan niin sanottua peuraestesiltaa eli karjasiltaa kohtiin, joissa aita risteää säännöllisesti liikennöidyn tien kanssa. Estesilloissa tavalliset, kiinteät siltakannet on korvattu harvalla putki- tai ritilärakenteella. Siltojen toiminta perustuu siihen, että sorkkaeläimet eivät mielellään lähde ylittämään liukkaita putkirakenteita, joiden alla on tyhjä tila. Neljän sillan kansirakenteet vaihdettiin MetsäpeuraLIFE-projektin (2016–2023) aikana paremmin toimiviin malleihin.

Metsäpeuroja ja poroja pääsee joskus läpi peura-aidasta avoimeksi jätetyistä porteista ja veräjistä, peuraestesilloista tai muista aidan aukkopaikoista. Eläimiä kulkeutuu aidan väärälle puolelle ympärivuotisesti, mutta erityisesti talviaika on osoittautunut haasteelliseksi. Peuroja saattaa myös jäädä ”jumiin” poronhoitoalueen puolelle; Venäjällä kesän viettäneet metsäpeurat pyrkivät joskus oikaisemaan poronhoitoalueen poikki kohti Suomessa sijaitsevia talvilaitumia. Vaikka peurat pääsisivätkin läpi poroesteaidasta, ne eivät välttämättä pääse enää läpi peuraesteaidasta, vaan jäävät poronhoitoalueen puolelle.

Peura-aidan väärälle puolelle päätyneet metsäpeurat pyritään ensisijaisesti houkuttelemaan pois poronhoitoalueelta esimerkiksi ruokinnan avulla ja peura-aidan portteja availemalla. Mikäli houkuttelu ei onnistu, voidaan eläimet poistaa ampumalla. Poistot tehdään Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla.

Lisätietoa

Kainuun peura-aidasta ja metsäpeuran perimän turvaamiseen liittyvistä kenttätöistä lisätietoja antaa metsäpeura-asiantuntija

Pekka Kilpeläinen
pekka.kilpelainen@metsa.fi
040 728 5150

Päivitetty viimeksi 25.4.2024