Tällä sivulla olevista linkeistä pääsee tarkastelemaan MetsäpeuraLIFE-hankkeen keskeisimpiä tuloksia sekä loppuraporttia: Layman’s report kertoo hankkeen saavutukset ja After LIFE -suunnitelma kuvaa tulevien vuosien toimintoja. Loppuraportti puolestaan on englanninkielinen kuvaus koko hankkeen teknisestä toteutuksesta alusta loppuun. Hanketoimien (Action) raportit kertovat tiettyjen töiden tuloksista yksityiskohtaisemmin. Viimeksi mainittujen osalta materiaali täydentyy vielä jatkossakin, vaikka hanke on jo päättynyt.

The links on this page provide access to the key results of the WildForestReindeerLIFE project and the Final report: The Layman’s report outlines the achievements of the project, and the After LIFE Plan describes activities for the coming years. The Final report, on the other hand, describes the technical implementation of the entire project from start to finish. Action reports detail the results of specific tasks. For the latter, the material will continue to be supplemented even though the project has already ended.

Päivitetty viimeksi 29.4.2024