Kahdeksan lammasta laiduntaa kivikkoisella rantaniityllä.
Lampaita laiduntamassa rannalla. Kuva: Martina Reinikainen.

Ajankohtaista

Bruksviken – arvokkaiden lintuvesien kunnostus alkaa

Helsingin Östersundomissa aloitetaan koneellinen niitto sekä laidunnus rantaruovikon vähentämiseksi ja alueelle etsitään laidunyrittäjiä (tiedote 6.10.2020).

Maatalousyrittäjien kokemuksia yhteistyöstä

Yrittäjät kertovat, miksi ovat lähteneet yhteistyöhön ja solmineet laiduntamissopimuksen. 

”Lumovoimaa! Luonnonsuojelualueet maaseudun yrittäjien tulonlähteeksi” on hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä luonnonsuojelualueiden niittyjen ja hakamaiden hoitoa laidunnuksella, niitolla sekä puuston ja pensaskerroksen raivauksilla. Ideoimme uusia työmahdollisuuksia maatalousyrittäjille ja etsimme myös uusia laidun- tai niittokohteita Satakunnan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen luonnonsuojelualueilta.

Perinnemaisemien luonto tarvitsee säilyäkseen aktiivista hoitoa, ja laiduneläimensä tai niittokoneensa luonnonlaitumelle vievä maaseutuyrittäjä on avainasemassa arvokkaan luonnon säilymisessä.

Esitteet

Lumovoimaa Uudellemaalle ja Kaakkois-Suomeen (2017–2020)

Luonnonhoito- ja laidunyrittäjät voivat saada luonnonlaitumen hoitoon tukea EU:n ympäristösopimuksella. Arvokkaita niittyjä ja luonnonlaitumia löytyy Metsähallituksen tai yksityisten luonnonsuojelualueilta.

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevien niittyjen ja luonnonlaidunten eli perinnemaisemien hoito on kolminkertaistunut valtion suojelualueilla ja seitsenkertaistunut yksityisillä suojelualueilla kymmenessä vuodessa. Metsähallituksen luonnonsuojelualueilla Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa laidunsi kesällä 2018 yhteensä noin 600 nautaa, lammasta ja hevosta.

Lumovoimaa!-hankkeen toteutuksesta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut yhdessä on ProAgria Etelä-Suomi ry / Maa- ja kotitalousnaiset kanssa. Hanketta rahoittavat Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tiina Kanerva
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
puh. 0405656329, tiina.kanerva@metsa.fi

Suunnittelija Martina Reinikainen
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
Puh. 040 193 2058, martina.reinikainen@metsa.fi

Auli Hirvonen (Uusimaa)
ProAgria Etelä-Suomi ry/Maa- ja kotitalousnaiset
Puh. 0400864494, auli.hirvonen@proagria.fi

Tapahtumia

Dåvitsin laitumesta kuoriutui monimuotoisuuden helmi

Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoima Dåvitsin laidun Kirkkonummella on hyvän yhteistyön ja tehokkaan hoidon esimerkki, kertoo Laidunpankki.fi  Muutamassa vuodessa parin hehtaarin suuruisesta hoitamattomasta perinnebiotooppista kehittynyt noin 80 hehtaarin kokoinen, maakunnallisesti arvokas laidunkokonaisuus. Lue lisää! (Tiedote 16.6.2020).

Kampanja luonnonlaidunten edistämiseksi

Laiduntavat eläimet ovat erityisen tärkeitä monimuotoisen maatalousluonnon ylläpitäjiä. MKN maisemapalvelut ja ProAgria Etelä-Suomi aloittavat yhteistyökampanjan luonnonlaidunnuksen edistämiseksi Metsähallituksen ja kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa. Kampanjassa tehdään aktiivista viestintää, ja tuotetaan sisältöä laidunpankki.fi -verkkopalveluun. Laidunpankin avulla voi etsiä lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maiseman hoitajiksi sekä tarjota erilaisia laidunnukseen liittyviä palveluja. Lue lisää tiedotteesta (6.5.2020): laidunpankki.fi.

Tiedotteita

Lumovoimaa Satakuntaan (2017–2019)

Lumovoimaa Satakuntaan – luonnonsuojelualueet maaseudun yrittäjien tulonlähteiksi -hanke edisti yrittäjien mahdollisuuksia ansaita luonnonsuojelulla. Perinnebiotooppien luonnonhoitoa ja laidunyrittäjyyttä edistettiin luonnonsuojelualueilla mm. laidunvalmennuksella ja uusien kohteiden hoitosuunnittelulla, tiedottamalla ja opintoretkeilemällä.

Metsähallitus vastaa valtion omistamien suojelualueiden hoidosta. Suojelualueiden perinnebiotooppien käytännön hoito on kuitenkin maaseutuyritysten työn, laiduneläinten ja maaseudun ympäristökorvausten varassa. Luonnonsuojelualueilla käytännön toteutus vaatii usein erityistä osaamista esimerkiksi uhanalaisten lajien ja luontotyyppien huomioimiseksi. Lisäksi tarvitaan monipuolista yhteistyötä yrittäjän, maanomistajan ja maaseudun neuvontaa antavan tahon välillä.

Hankkeen aikana maaseutuyrittäjille tarjottiin apua hoidon toteuttamiseen laiduntapaamisin ja opintoretkellä sekä tuottamalla painettua tietoa luonnonsuojelualueiden hoidon erityiskysymyksistä. Lisäksi kartoitettiin uusia, potentiaalisia laidunkohteita suojelualueilta ja niille tehtiin hoitosuunnitelmat.

Hankkeen toteuttivat Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut sekä Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ry, ProAgria Länsi-Suomi. Hanketta rahoitti Satakunnan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Metsähallituksen, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020-, Pro Agria Etelä-Suomen ja Maa- ja kotitalousnaiset-tunnukset.

Päivitetty viimeksi 21.9.2021