Nötkreatur med långhårig päls och långa horn på bete i en skog där man har röjt bort träd.
På bete in en skog i Nyland. Foto: Martina Reinikainen.

Målet med projektet Lumovoimaa var att främja skötseln av värdefulla vårdbiotoper inom naturskyddsområden. Projektet har slutat 2022.

Projektet arbetade tillsammans med lantbruksföretagare för att utveckla företagsverksamheten så att den är hållbar och gynnar biologisk mångfald. Ängar och hagmarker inom naturskyddsområden kräver kontinuerlig skötsel i form av bete och röjningar för att de ska bevaras.

I projektet lyfte vi fram det värdefulla arbete som många lantbruksföretagare gör inom naturskyddsområden. Detta arbete hjälper till att bevara och förbättra tillståndet av vårdbiotopernas hotade arter och naturtyper samtidigt som verksamheten kan tillföra ett mervärde för företagsverksamheten.

Projektet utförde i samarbete mellan Forststyrelsens Naturtjänster och ProAgria Etelä-Suomi ry/ Lantbruks- och hushållskvinnorna. Målet med projektet var att öka skötseln av ängar och hagmarker inom naturskyddsområden, samt att i samarbete med boskapsägare hitta hållbara och lönsamma sätt att utveckla verksamheten.

Projektet finansierades av NTM-centralen i Nyland genom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontaktinformation

Projektchef var Martina Reinikainen, Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster:
martina.reinikainen@metsa.fi

Kontaktperson vid ProAgria Etelä-Suomi ry/Maa- ja kotitalousnaiset Auli Hirvonen:
auli.hirvonen@proagria.fi

Mera information

Åtta får på berte på en stenig äng.
Får på bete vid stranden. Foto: Martina Reinikainen.

Senast uppdaterad 21.8.2023